Kursuskatalog for børn og ungeområdet

Socialstyrelsen udbyder et samlet kursuskatalog for børn- og ungeområdet

Indholdet i kurserne er valgt ud fra de centrale problemstillinger og udfordringer, som ledere og medarbejdere i disse år står overfor i deres arbejde på børn- og ungeområdet.

Kurserne udbydes halvårligt på skift ved Center for Offentlig Kompetenceudviklings (COK) regionale centre. COK administrerer kurserne.

Deltagerpris: 250 kr. pr. kursusdag.

   

  Læs mere på COK´s hjemmeside

  OM SOCIALSTYRELSEN


  Socialstyrelsen

  Edisonsvej 18. 1.
  5000 Odense C
  telefon.: 72 42 37 00,
  E-mail: info@socialstyrelsen.dk
  EAN-nr.: 5798000354838
  CVR-nr.: 26144698

  RSS