Forældretræning gavner børn

Bedre sociale kompetencer og mindre udadreagerende adfærd er resultatet for de børn, som har været igennem programserien "De Utrolige År".
Info
This file is in the trashcan.

Udadreagerende børn, børn der fx slås med søskende, ødelægger legetøj og driller eller provokerer andre børn, kan have det svært sammen med jævnaldrene. De kan også være udfordrende for forældre, skole og daginstitution, og på langt sigt kan de få større problemer.

"De Utrolige År" er en evidensbaseret programserie med otte programmer, som bl.a. er målrettet udadreagerende børn.

En ny evaluering, som Rambøll Management har lavet for Socialstyrelsen, viser, at "De Utrolige År" har skabt positive resultater for børn og forældre i 13 kommuner. Børnene har fået styrkede sociale kompetencer og mindre problematisk og udadreagerende adfærd. Hos forældrene ses også en positiv udvikling, bl.a. oplever de mindre stress i forældrerollen. Resultaterne fra evalueringen ligger på linje med international forskning i "De Utrolige År", som viser, at programserien har positive effekter.

Socialstyrelsen har sammen med 13 kommuner afprøvet to programmer fra "De Utrolige År". Det drejer sig om forældretræningsprogrammet "BASIC 3-6", som har fokus på at fremme forældres evner til at bygge gode relationer til deres børn, og børneprogrammet "Dino Gruppe", der udvikler børns forståelse af egne og andres følelser for at forbedre deres omgang med jævnaldrende.

Læs mere om evalueringen af de "De Utrolige År"

Læs mere om "De Utrolige År"

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS