Netværksanbringelse

Praksisviden og forskning fortæller enstemmigt, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Netværksanbringelser er mere stabile og skaber bedre kontinuitet for barnet, samtidig med at det får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, det allerede har.

Derfor er en række initiativer blevet igangsat med henblik på udbredelse af brugen af netværksanbringelser.

Inspirationsmateriale om netværksanbringelser

Netværksanbringelser er ofte forbundet med en række udfordringer og dilemmaer, og de stiller særlige krav til de professionelle omkring barnet. Social- og Integrationsministeriet har derfor i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns Kommune udgivet et inspirationsmateriale om netværksanbringelser.

Formålet med inspirationsmaterialet er at give inspiration til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter i deres daglige arbejde med at vælge de bedste foranstaltninger for de udsatte børn og unge. Læs mere her.

Film

Socialstyrelsen har udgivet fire film om netværksanbringelser. Filmene i serien rummer fokuspunkter og erfaringer om netværksanbringelser fra to slægtsplejefamilier og tre professionelle aktører. Læs mere her.

Forsøg med øget fokus på netværket som aflastningssted

Socialstyrelsen har igangsat et initiativ, hvor tre kommuner arbejder på at øge fokus på netværket som aflastningssted.

Mange børn har behov for en aflastningsfamilie, fordi deres forældre ikke magter at varetage den fulde omsorg for dem. I mange kommuner oplever man, at det er vanskeligt at finde aflastningsfamilier, hvorfor børn står længe på venteliste til en sådan.

Det er samtidig velkendt, at mange anbragte børn ikke har et netværk, der kan varetage den daglige omsorg for dem og derfor skal anbringes i en professionel plejefamilie eller evt. på institution. Men det kan alligevel i mange tilfælde være sådan, at der vil være voksne i netværket, der kan spille en vigtig rolle i barnets daglige liv og virke. Derigennem kan disse voksne medvirke til, at barnet danner vigtige relationer, der kan bære ind i voksenlivet, ligesom der vil være flere voksne, der tager medansvar for løsningen af barnets problemer. Netværket kan fx bestå af den nærmeste familie, herunder bedsteforældre, en lærer eller en pædagog.

Socialstyrelsen har derfor igangsat forsøg i en række projektkommuner, der går ind i aktivt at afsøge mulighederne for inddragelse af netværket som aflastningsfamilie, både i de tilfælde hvor barnet skal anbringes, og hvor det skal være hos sine forældre.

Der er indgået samarbejde med tre kommuner om forsøgsprojektet med projektstart juli 2011.

Læs mere om forsøgsprojektet her.

Kontaktperson
Elisabeth Marian Thomassen

Souschef, Børn og familie

Email: eth@socialstyrelsen.dk

Sekretær Lene Klokker:

lkl@socialstyrelsen.dk
tlf. 41 93 24 25

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS