Barnets Reform

Tidlig indsats, kontinuitet i anbringelsen og barnets rettigheder. Det er nogle af fokuspunkterne i Barnets Reform.

Formål

Barnets Reform er resultatet af et længere udredningsarbejde. Processen blev indledt i 2008, og undervejs har både forskere, praktikere og interesseorganisationer været inddraget. Også udlandet er der skelet til, især Norge og Sverige, fordi de er blandt de lande, der ligner os mest.

De overordnede formål med reformen er:

 • At sikre kontinuitet i anbringelsen
 • At sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn
 • At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene
 • At sikre udsatte børns rettigheder
 • At sikre en tidligere indsats
 • At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen
 • At sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering.

Barnets Reform og Anbringelsesreformen

Barnets Reform skal ses i sammenhæng med Anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnets Reform supplerer dette ved sit fokus på at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige.

Barnets Reform medfører både en række lovændringer og en række centrale initiativer. Socialstyrelsen står for gennemførelsen af størstedelen af de centrale initiativer, der omfatter udviklingsprojekter samt formidlings- og evalueringsopgaver.

Desuden har Socialstyrelsen igangsat en række implementeringsaktiviteter, der skal understøtte implementeringen af Barnets Reform i kommunerne. Det drejer sig om fyraftensmøder for politikere og direktører, netværk for ledere samt kurser for sagsbehandlere og leverandører.

 

  Kontaktperson
  Elisabeth Marian Thomassen

  Souschef, Børn og familie

  Email: eth@socialstyrelsen.dk

  Sekretær Lene Klokker:

  lkl@socialstyrelsen.dk
  tlf. 41 93 24 25

  Tilmeld dig nyhedsbrev
  bilede

  Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
  OM SOCIALSTYRELSEN


  Socialstyrelsen

  Edisonsvej 18. 1.
  5000 Odense C
  telefon.: 72 42 37 00,
  E-mail: info@socialstyrelsen.dk
  EAN-nr.: 5798000354838
  CVR-nr.: 26144698

  RSS