Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til anbragte unge

Puljen skal være med til at støtte tidligere anbragte unge i at etablere netværk og klare praktiske opgaver.

efterværn_mini_web_uden_titel_højrestillet.jpgSatspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2011-2014 afsat i alt 19,8 mio. kr. til Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte.

Initiativet skal forbedre overgangen til voksenlivet for de tidligere anbragte unge, som ikke fortsætter deres anbringelse efter det fyldte 18. år, med særligt fokus på systematisk at få skabt kontakt og tilbudt støtte til de unge, som ikke har ønsket at tage imod en eventuelt tilbudt støtte – de såkaldte ”foranstaltningstrætte” unge.

Initiativet er udmeldt som en ansøgningspulje i foråret 2011.

Formål med puljen

Puljen skal bidrage til at give tidligere anbragte unge, som ikke tilbydes eller ikke ønsker at modtage efterværn fra den kommune, hvor den unge er bosat, en anden form for tilbud om støtte.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 16 - 23 år, der har været eller som ophører med at være anbragt og som ikke tilbydes eller ikke ønsker at benytte sig af tilbudt støtte fra deres kommune.

Fem puljeprojekter er igangsat:

  • Ungdommens Røde Kors
  • Baglandet Aalborg
  • Den Boligsociale Forening
  • Baglandet Vejle
  • Ungdommens Vel

 

Projektperioden er fra d. 1. juni 2011 til d. 31. maj 2015.

Puljen evalueres af SFI – Statens Forskningscenter for Velfærd. Der vil foreligge en midtvejsevaluering i 2013, og en endelig evalueringsrapport i 2015/2016.

Du kan læse mere om puljen her:

 

Kontaktperson:
Jakob Brixtofte Petersen
Fuldmægtig
Tlf: +45 72 42 39 37
jbp@socialstyrelsen.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS