Systematisk risikovurdering med handlekatalog

Et vurderingsredskab og et handlekatalog

For at kunne identificere børn og unge som er særligt i risiko for at udvikle kriminel adfærd er et redskab til identificering af disse unge udarbejdet.

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge er et vurderingsredskab, der bygger på forskningsbaserede beskyttelses- og risikofaktorer i forhold til børn og unges udvikling af kriminel adfærd.

Redskabet skal understøtte en systematisk vurdering af, hvilke risikofaktorer og ressourcer, der er til stede hos et barn eller en ung.

Til vurderingsredskabet hører et handlekatalog, der beskriver indsatser rettet mod de mest centrale risikofaktorer i vurderingsskemaet.

Formålet med redskabet og handlekataloget er dermed at

  • vurdere det enkelte barns risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • identificere børn og unge, der har mange og/eller væsentlige risikofaktorer, som øger sandsynligheden for senere kriminel adfærd
  • bedømme og fastsætte en støttende og kriminalpræventiv indsats i forhold til det enkelte barn/den unge.

Centralt i redskabet Systematisk risikovurdering er Ressource- og risikoskemaet, der indeholder 56 beskyttelses- og risikofaktorer i forhold til kriminel adfærd. Skemaet er udviklet direkte på baggrund af SFIs forskning, men er tilpasset dansk kontekst og praksis. Når der laves en børnefaglig undersøgelse, hvor der er bekymring for kriminel adfærd, anbefales det at supplere ressource- og risikoskemaet med anvendelse af vurderingsredskabet Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) – lærerskemaet.

Risikofaktorerne er i skemaet vægtet i tre grupper, lav, middel og høj alt efter, hvor meget de påvirker sandsynligheden for kriminel adfærd. Ressourcerne og risikofaktorerne er derudover i skemaet grupperet efter de seks områder i den børnefaglige undersøgelse og er endvidere afpasset ift. ICS..

Forskningen viser, at de fleste børn og unge, der er belastet med risikofaktorer, der væsentligt øger risikoen for fremtidig kriminalitet, rent faktisk aldrig begår kriminalitet. Redskabet kan således ikke anvendes til at forudsige, hvilke børn og unge, der bliver kriminelle, men alene hvorvidt et barn eller en ung har risikofaktorer, som øger risikoen.

KONTAKT
Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen
Kontor for Sårbare Unge og Integration
af@socialstyrelsen.dk
Tlf: 25 57 64 81

Find redskabet i Socialstyrelsens shop her

Læs mere om redskabet her

Læs mere om handlekataloget her

Læs SFI’s forskningsrapport, der ligger til grund for redskabet her

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS