Om bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser. Handicapgruppen er meget differentieret, og den funktionsnedsættelse, de forskellige diagnoser og syndromer kommer til udtryk ved, har en stor variation. Hertil kommer, at der inden for de enkelte diagnoser og syndromer er forskellige grader og progrediering.

Et bevægelseshandicap kan enten være medfødt eller erhvervet. Medfødte bevægelseshandicap kan bryde ud på forskellige alderstrin, og det er derfor ikke altid klart ved fødslen, om en person på et senere tidspunkt udvikler et bevægelseshandicap.

Et bevægelseshandicap kan således optræde i alle livssituationer; som barn, ung, voksen eller ældre, så vel som det kan optræde i forbindelse med f.eks. skolegang, fritid, efter- og videreuddannelse, jobsøgning og erhvervssituation. Og der kan være tale om sociale, kognitive, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger.

Udover at have et bevægelseshandicap har en del af gruppen også yderligere handicap og ved kombinationshandicap kan det være netop kombinationen, der giver den største funktionsnedsættelse.
Det er således ikke muligt at give en udtømmende oversigt over og beskrivelse af de mange forskellige syndromer, diagnoser og kombinationer, der hører under samlebetegnelsen bevægelseshandicap.

Nedenstående oversigt har til formål at give et overordnet blik på de mest almindelige diagnoser relateret til bevægelseshandicap:

  Hvor mange har et bevægelseshandicap?

  Antallet af mennesker med bevægelseshandicap er ikke opgjort, men der anslås at være ca. 250.000 personer.

  Få flere tal på bevægelseshandicap her.

  Tilmeld dig nyhedsbrev
  bilede

  Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
  OM SOCIALSTYRELSEN


  Socialstyrelsen

  Edisonsvej 18. 1.
  5000 Odense C
  telefon.: 72 42 37 00,
  E-mail: info@socialstyrelsen.dk
  EAN-nr.: 5798000354838
  CVR-nr.: 26144698

  RSS