Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade, også kaldet senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker.

Hos børn taler man om erhvervet hjerneskade, når barnet ikke længere regnes som nyfødt, dvs. 2-3 måneder efter fødslen. Konsekvenserne af en hjerneskade afhænger af, hvilke områder i hjernen som har taget skade, og hvor stort et område, der er blevet skadet. Derfor er følgerne hos den enkelte så forskellige, at mennesker med en hjerneskade ikke kan ses som en ensartet og let genkendelig gruppe.

Mange hjerneskadede får bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelse af den ene kropshalvdel. Mens fysiske handicap kan ses af omgivelserne, kan det være langt vanskeligere at vurdere en hjerneskades konsekvenser for de mentale funktioner.

Ofte mister en hjerneskaderamt evnen til at overskue situationen og planlægge sin hverdag, eller der kan være hukommelsesproblemer. Der kan også være vanskeligheder med at udtrykke sig, med at forstå det talte sprog (afasi), problemer med at læse, skrive og regne eller en abnormt hurtig udtrætning.

En hjerneskade medfører ofte personlighedsmæssige forandringer. Den ramte kan nogle gange få svært ved at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer. Adfærden kan virke stødende, eller den ramte kan være ude af stand til at opfange sociale signaler fra omgivelserne. Udover de fysiske ændringer i hjernen og de forandringer de kan føre til, er der ofte også en række psykologiske følger efter en hjerneskade, både hos de ramte og de pårørende.

Den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade er en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) som opstår på grund af hjerte/ karsygdomme. Ulykker, hvor hovedet tager skade, er den næsthyppigste årsag til hjerneskader, f.eks. trafikulykker og rideulykker. Hjerneskader kan også opstå som følge af betændelsestilstande (f.eks. meningitis), tumorer/ svulster (f.eks. ved kræft), forgiftninger (f.eks. alkohol, stoffer, kviksølv, kulilte) eller ved iltmangel som følge af fx drukning eller hjertestop.

Det anslås, at der hvert år kommer 15.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade til, og at mere end 60.000 mennesker i Danmark lever med en erhvervet hjerneskade.

Mere viden

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS