Om os

Socialstyrelsen - Viden til gavn

Socialstyrelsen er en del af

Socialstyrelsen bidrager til , at Folketinges socialpolitiske beslutninger bliver omsat til effektive sociale indsatser til gavn for borgerne.

Socialstyrelsen skal:

 • bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning
 • formidle viden om virkningsfulde praksisser og metoder på det socialfaglige område
 • bistå med generel og special rådgivning af kommuner og regioner på det sociale område, samt på det specialundervisningsområdet
 • bidrage med udredning i komplicerede sager
 • yde rådgivning til borgerne i komplicerede sager
 • deltage i forberedelse af ny lovgivning med ny viden og erfaring fra praksis
 • administrere Tilbudsportalen, analyseopgaver vedrørende serviceloven, opfølgning på grundtakstreformen, udviklingsopgaver og opfølgning i forhold til hele specialrådgivningsområdet
 • varetage national auditfunktion - socialtilsyn, samt national koordination på de mest specialiserede social- og specialundervisningsområder

Det er Socialstyrelsens målsætning, at løsning af opgaver baseres på effektmåling, forskningsbaseret viden og dokumentation inden for følgende områder:

 • Børn
 • Unge
 • Voksne
 • Ældre
 • Handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri
 • Udsatte
 • Integration
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS