Klassifikation af epilepsier - Nyt system og ny terminologi

Et udvalg nedsat under den Internationale Liga mod epilepsi (ILAE) udkom i 2010 med anbefalinger til en modernisering af det internationale klassifikationssystem.

De nye anbefalinger indeholder både nye termer og begreber for ætiologi (årsager til epilepsi) og anfaldstyper. Om end det nye klassifikationssystem fortsat kun er et forslag (og altså ikke formelt vedtaget) er de nye termer langsomt ved at bliver udbredt, og det er fx i dag ikke muligt at få publiceret en international artikel uden at anvende det nye klassifikationssystem.

Helle Hjalgrim, der er overlæge på epilepsihospitalet Filadelfia, har skrevet en kort og overskuelig artikel om det nye klassifikationssystem i tidsskriftet Best Practice. Heri er der også en oversigt, som sammenligner de tidligere begreber med de nye.

Det anbefales desuden, at man orienterer sig på ILAE's hjemmeside, hvor der ligger flere oversigter og beskrivelser af de nye anbefalinger til et klassifikationssystem.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS