Temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning

Læs kort reportage fra Socialstyrelsens temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning og få adgang til dagens PowerPoints.

Temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning


Af Sabine Poulsen Hildebrandt

Temadagen den 28. november 2012 var den første af Socialstyrelsens temadage med fokus på brug af håndholdt hverdagsteknologi til læsning og skrivning. Formålet med temadagene er at sætte fokus på den rivende udvikling af håndholdt teknologi – og på implementeringen og anvendelsen af denne. Temadagene stiller spørgsmål som hvordan håndholdt teknologi kan supplere eller erstatte it-rygsækken.

Erik Arendal bød på vegne af Socialstyrelsen velkommen til temadagen om håndholdt teknologi til læsning og skrivning, og fortalte om baggrunden for at holde disse temadage.

”Det er vigtigt at slå fast at ingen ved det hele, der kommer konstant nye teknologier, nye apps, - nye smartphones. Teknologien udvikler sig hele tiden, derfor er videndeling og erfaringsudveksling så vigtig.”

Projekt iPod

Stine Lakmann er lærer på Farsø efterskole, som er en ordblindeefterskole. Ved Temadagen var hendes oplæg en del af tre oplæg der satte fokus på hvordan håndholdt teknologi kan anvendes i undervisning for på den måde med tiden at blive integreret i elevens hverdag.

Stine Lakmanns oplæg handlede om et projekt fra Farsø efterskole hvor eleverne fik udleveret en iPod touch. For Stine Lakmann handler det om at møde eleverne der hvor de er. Derfor bruger Farsø efterskole elevernes smartphones i undervisningen. Stine Lakmann fortalte deltagerne om udfordringen ved at motivere eleverne til ikke at gemme sig bag en computer og sidde på facebook. Oplægget understregede at den digitale dannelse er vigtig.

"Projektet med Ipods gav frihed for eleven til at fokusere mere på indhold end på ordlyd og stavning."

Stine Lakmann fortalte salen om en hård opstart med udfordringerne ved at udlevere 21 smartphones til en klasse, hvor synkronisering, mails og betalingskort var barrierer som skulle brydes. Stine Lakmann argumenterede for hvorfor koder og mails ikke skal udelades blot fordi det er vanskeligt, men skal anvendes dagligt for at eleven bliver fortrolig med det til brug senere i livet.

Stine Lakmann fortalte begejstret hvordan Ipod’en og dens muligheder har skabt succeshistorier for de enkelte elever på Farsø efterskolen, hvor eleverne med Ipods og apps føler at de er med på andres niveau. Stine Lakmann fremhævede Dragon som et vigtigt hjælpemiddel der har hjulpet hendes elever ved eksaminer og årsprøver.

Foto af oplægsholder fra temadag om håndholdt teknologi

PowerPoints fra Temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning

Fra Computer og it-rygsæk til håndholdt teknologi - hvad, hvornår og hvordan? v/ Erik Arendal

Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskoler, v/ Niels Martin Sørensen

Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskoler, v/ Daniel Stagis Nielsen

Seminarer (børn)

v/ Anders Gilleladen, Odder Kommune
v/ Iben Brink Haahr, Højby Skole, Odense
v/ Visti Søvsø Hansen, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
App-liste Android fra Visti Søvsø Hansen

Seminarer (voksne)

v/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, Aarhus
v/ Marenlise Facius, Thy-Mors HF & VUC
Ekstramateriale Marenlise Facius
v/ Per Anderson, Institut for syn og hørelse, Region Nordjylland

Seminarer (Android/Google)

v/ Max Jensen, Socialstyrelsen
v/ Niels Martin Sørensen og Daniel Stagis Nielsen, Lystruphave Efterskole
v/ Christian Bock, Gråsten

Seminarer (iOs/Apple)

v/ Erik Arendal, Socialstyrelsen
v/ Stine Lakmann, Farsø Efterskole
v/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, Aarhus

Hvad kan vi nu, og hvad er på vej?, v/ Max Jensen, Socialstyrelsen

HTO - hjælp til ordblindhed

logo_HTO_FBprofilbillede_180x180.png

www.hto.nu er der masser af hjælp at hente, hvis du er ordblind.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS