Blad nr. 4 Tema: Socialpsykiatrien i bevægelse

Download blad som pdf

Leder

Artikler

 • Recovery-begrebet har slået rødder Efter ti års stræben mod at gøre socialpsykiatrien til et væsentligt og potent fagligt felt, er praksisfeltet i dag anerkendt og cementeret. Medarbejdere fra området socialpsykiatri i ViHS sætter her ord på de væsentligste landvindinger og milepæle.
 • Handleplan.dk – nu i luften Nyt gratis online grundkursus om pædagogiske handleplaner i socialpsykiatriener nu i fuld gang.
 • Matchet betyder alt 20 familier og brugere er ført sammen som netværksfamilier I Aalborg. Yderligere ti brugere er på venteliste – og endnu flere kunne have gavn af en familie, vurderer Lene Due fra projektet i Aalborg.
 • Netværksfamilien er Pias dør ud i verden Et ligeværdigt forhold mellem Pia Jensen og hendes netværksfamilie, Diana og Jørgen Nykær, er nøglen til succes. De opfordrer andre familier til at åbne deres hjem for mennesker, som er psykisk sårbare – til fælles glæde.
 • Det handicappede samfund FN´s handicapkonvention er et radikalt opgør med særlove og rets- og psykiatripraksis, som har haft til formål at beskytte mennesker med sindslidelser, men også beskytte samfundet mod, ja – netop mennesker med sindslidelser.
 • Når afmagt afløses af magt I England er der sat turbo på en proces, der skal give mennesker med sindslidelser ret til at forfølge deres egne drømme og mål for et bedre liv. De skal have råderet over den økonomiske støtte, de er berettiget til ifølge national og lokal lovgivning. Og så skal de frit kunne vælge blandt leverandører af forskellige serviceydelser.
 • World Report on Disability SIND Ungdom arbejder for at skabe et frirum for unge, der er psykisk sårbare, og hive dem ud af den isolation og ensomhed, som mange lever i. Vi besøgte foreningen til deres ugentlige klubaften.
 • Mening i galskaben Gennem NETTET i Lyngbys efter- og videreuddannelsestilbud finder mennesker, der tidligere har været ramt af en sindslidelse, vej ind på arbejdsmarkedet. Vel at mærke i en position, hvor deres dyrekøbte erfaringer fuldt ud bliver værdsat: Som medarbejdere med brugererfaring, MB’ere.
 • Nye Bøger
 • På tværs af kulturerne En borger, som er inde i systemet, kommer ofte i kontakt med vidt forskellige forvaltninger og organisationer. Det er tovholdernes opgave at løbe på tværs af disse kulturer. Og på den måde hjælpe borgeren med at finde vej gennem systemet.
 • Online GPS til psykisk sårbare unge Unge med psykiske problemer savner overblik over muligheder for hjælp. Det skal den nye hjemmeside Ungekompasset.dk råde bod på.
 • 420 mennesker har søgt hjælp hos Lyngbys Akuttilbud Siden 1. november sidste år har gennemsnitligt 10 borgere dagligt kontaktet akuttilbuddet. Her kan en hurtig indsats hjælpe borgeren til at løse krisen og forebygge indlæggelse.
 • Kort nyt
 • Kalender
 • Hvilken socialpsykiatrisk indsats bliver særlig vigtig de kommende år?
 • Farvel til bladet Socialpsykiatri
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS