Prostitution

Prostitution er omgærdet af mange fordomme myter og relativt lidt fakta. Det er lovligt at købe og sælge sex i Danmark. En del prostituerede har dog behov for forskellige sociale tilbud. Socialstyrelsen varetager en landsdækkende social indsats på området.

Prostitution er afkriminaliseret i Danmark

Prostitution blev i 1999 afkriminaliseret, dvs. at det er lovligt både at købe og sælge sex i Danmark. Selvom prostitution er afkriminaliseret, er det ikke et anerkendt erhverv. Alle indtægter fra prostitution er skattepligtige, men bordeldrift og alfonseri er ulovligt.

Prostitutionens omfang i Danmark

Mere end 2.900 mænd og kvinder prostituerer sig i Danmark. Ca. 15 % af alle danske mænd har en eller flere gange købt sex. Langt størstedelen af dem, der prostituerer sig, er kvinder, mens det stort set udelukkende er mænd, der køber sex. En større del af de kvinder, der prostituerer sig i Danmark, er af anden etnisk oprindelse end dansk.

Udvikling i prostitutionsmiljøet i Danmark

Prostitutionsmilljøet udvikler sig løbende. Frem til 1990-erne var gadeprostitution den mest udbredte prostitutionsform i Danmark. Prostitutionen flyttede sig til massageklinikker og escortprostitution i slutningen af halvfemserne. I dag prostituerer flere sig via internetsider og mobiltelefoner.

Viden om prostitution

Størstedelen af den viden, der findes på prostitutionsområdet, er interviewundersøgelser. Der er ganske få kvantitative undersøgelser. Det betyder, at det er vanskeligt, at generalisere den eksisterende viden. Der er ikke noget egentligt forskningsmiljø på prostitutionsområdet i Danmark

Socialstyrelsens tilbud

Kompetencecenter Prostitution blev etableret i 2005 med udgangspunkt i regeringens handlingsplan "Et andet liv". Et væsentligt formål med kompetencecentret er at give rådgivning og vejledning til personer med prostitutionserfaringer og fagfolk i kommuner mv. i hele landet. Kompetencecenter Prostitutions aktiviteter retter sig mod personer, der ikke er handlede til prostitution.

Her kan du læse mere om tilbud til dig der sælger sex

Her kan du læse mere om tilbud til fagfolk

Center Mod Menneskehandel retter sig mod ofre for menneskehandel i Danmark.

Her kan du læse mere om Center Mod Menneskehandel

Exit Prostitution

Der er ingen evidensbaserede metoder målrettet personer med prostitutionserfaringer på det sociale område. Socialstyrelsen afprøver i øjeblikket en evidensbaseret metode, i projektet Exit Prostitution. Projektet er et samarbejde mellem SFI der står for evalueringen og Aalborg, Aarhus, Københavns og Odense kommuner.

Exit Prostitution

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS