Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 1 - 590 af 590

Integrationstræf 15 - Modtagelse med mening

12/05 2015

KL og Socialstyrelsen inviterer igen i år til Integrationstræf. En god modtagelse af flygtninge er afgørende for en god start i Danmark. Integrationstræf 15 sætter fokus på, hvordan modtagelsesindsatsen kan give mening for både nyankomne flygtninge, kommuner og lokalsamfund. Træffet finder sted den 7. september i Kolding.

Pulje: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer

12/05 2015

En ny pulje skal udvide adgangen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Puljen kan søges af kommuner samt private og frivillige organisationer. Ansøgningsfrist: 30 september.

Udbud: Støtte til kommuner om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

06/05 2015

Der er etableret et netværk af referencekommuner som en del af forebyggelsespakken for børn og unge. Referencekommunerne tilbydes forskellige former for støtte. Socialstyrelsen sender en del af opgaven i udbud.

Skal du have en diplom- eller masteruddannelse?

06/05 2015

Så er det tid til tilmelding til både diplomuddannelsen og masteruddannelsen om udsatte børn og unge. Socialstyrelsen yder tilskud til begge uddannelser. Bliv styrket fagligt og få papir på dine nye kompetencer!

Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter

05/05 2015

VISO tilbyder rådgivning om, hvordan man tilrettelægger indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Forløbet kan bl.a. indeholde hjælp til at udarbejde en handleguide og til at styrke sagsbehandlingen.

Har du tjek på den ændrede §11 i Serviceloven?

29/04 2015

Få styr på fortolkningen og anvendelsen af den nye forebyggelsesparagraf på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Ankestyrelsen gratis temamøder om den ændrede § 11 i Serviceloven. Møderne holdes i juni, august og september.

Tre lovende metoder til behandling af unge brugere af rusmidler

29/04 2015

Seks kommuner har i de seneste fire år testet tre behandlingsmetoder, der alle fokuserer specifikt på unge brugere af rusmidler i alderen 12-17 år. Resultaterne er lovende og metoderne klar til implementering i alle kommuner.

Styrk sagsbehandlingen i børnesager

27/04 2015

Husk det nu: Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at udvikle sagsbehandlingen. Kommuner kan søge om længere analyse- og udviklingsforløb. Frist: 18. maj.

Systematisk sprogleg betaler sig

27/04 2015

En systematisk indsats i forhold til 3- 5-årige børns sprog kan gavne børnenes sprog i lang tid fremover. Det viser et netop afsluttet forskningsprojekt, ’Fart på sproget’, som Socialministeriet satte i gang i 2012.

Lær mere om adoption uden samtykke, børn med psykiske lidelser og det at skrive en sag

23/04 2015

Socialstyrelsen tilbyder efteruddannelse til fagfolk på børn- og ungeområdet. Tilmeld dig de nye videnskurser i adoption uden samtykke, børn og unge med psykiske lidelser eller det at skrive en sag. Eller tjek de mange andre kursusmuligheder i Børnekataloget!

Udbud: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning

23/04 2015

Makkerlæsning er en metode til at understøtte skolegangen. Metoden har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark for at forbedre udsatte børns faglige niveau. Socialstyrelsen sender opgaven i EU-udbud.

Kursus i Social Tænkning – et redskab til inklusion

21/04 2015

Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Forlaget Pressto kursus og workshop i metoden Social Tænkning. Begge dele finder sted i maj. Konceptet er bl.a. egnet til børn og unge, der har autisme, ADHD og NLD.

Den bedste indsats for børn med tidligt konstateret høretab

20/04 2015

Den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen har netop offentliggjort sin første forløbsbeskrivelse. Den beskriver, hvordan kommunerne bedst kan hjælpe børn med tidligt konstateret høretab.

Udbud: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

20/04 2015

Klub Penalhus er en metode til at understøtte skolegangen. Metoden har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark for at forbedre udsatte børns faglige niveau. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Udbud: Styrket overgang til skolen for udsatte børn

17/04 2015

Der skal udvikles indsatser, der kan udvikle 4-6-årige børns sociale og kognitive kompetencer. Målet er at styrke overgangen til skolen for børn, der går i dagtilbud i udsatte boligområder. Opgaven sendes i udbud.

Evaluering af Voksenudredningsmetoden

16/04 2015

En ny evaluering af Voksenudredningsmetoden viser bl.a., at mange kommuner endnu ikke har implementeret metoden fuldt ud. Men metoden sikrer ensartet sprog og tilgang til borgernes udredning. Metoden understøtter også, at udredningen bliver målrettet og individuel.

Midtvejsevaluering: Forebyggelse af ekstremisme

09/04 2015

Mentorindsats, ung til ung-dialog og støtte til forældrene. Det er kerneelementerne i et udviklingsprojekt om helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme. Nu er der lavet en midtvejsevaluering af projektet, der løber til udgangen af året.

Superbrugerseminar i Voksenudredningsmetoden

27/03 2015

Bliv endnu bedre til Voksenudredningsmetoden. Socialstyrelsen inviterer til VUM-superbrugerseminar 6. maj 2015 med inspirerende oplæg og workshops. Deltag og dyk ned i netop de dele af VUM, som interesserer dig.

Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb

26/03 2015

Interesserede kommuner kan nu ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med opstart primo august 2015. Frist for ansøgninger er mandag den 4. maj 2015 kl. 12.00.

Inspirationsmøder om behandling af ADHD-problematikker

26/03 2015

Vidste du, at metoden PMTO også er effektiv i indsatsen til familier med ADHD? Socialstyrelsen inviterer til fem gratis inspirationsmøder, første gang 24. april i Silkeborg. Kom og hør, hvordan I kan arbejde med ADHD og PMTO.

Gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling

25/03 2015

Borgerne får det bedre og kommunen styrker sine samarbejdsrelationer. Og så er der formodentlig også penge at spare. Det er nogle af erfaringerne med fremskudt sagsbehandling til mennesker med sindslidelser. Se, hvordan I gør, i ny trin for trin-guide.

Kurser: Unges overgang til voksenlivet

25/03 2015

Du kan stadig nå det: Der har været stor interesse for Socialstyrelsens gratis kurser om de nyeste efterværnsinitiativer. Tjek de ekstra kurser her i foråret. Kurserne er gratis.

Ord15: Konference om sprog- og læsevanskeligheder

20/03 2015

Kom til en nytænkende konference 27.-28. oktober med fagfolk fra både læse- og sprogområdet. Ord15 præsenterer aktuel viden om sprog- og læsevanskeligheder. Konferencen handler om både børn, unge og voksne.

Lær inklusion! Kursus og workshop i Social Tænkning

17/03 2015

Kender du metoden Social Tænkning? Ellers er chancen der nu! Der er kursus 18.-19. maj og workshop 20. maj. Konceptet er bl.a. egnet til inklusion af børn og unge, der har autisme, ADHD og NLD. Tilmeldingsfrist: 8. maj.

Styrk sagsbehandlingen i børnesager

17/03 2015

Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke sagsbehandlingen. Kommuner kan nu igen søge om længere analyse- og udviklingsforløb via pulje.

Organisation søges til at overtage driften af PALS

13/03 2015

Annoncering: PALS er en model til udvikling af et inkluderende læringsmiljø i folkeskolen. Modellen bruges i dag på ca. 60 skoler. Socialstyrelsen søger en organisation, der er interesseret i at overtage driften og udviklingen af modellen.

Kom til dialogmøde om tidlig indsats i dagtilbud

12/03 2015

Hvordan kan vi bruge indsatserne 'De Utrolige År i dagtilbud' og 'Vidensbaseret indsats i dagtilbud' i arbejdet med tidlig indsats og inklusion? Det sætter Socialstyrelsen fokus på ved fire regionale dialogmøder.

Gode forløb i hjemmeplejen

12/03 2015

Vil jeres kommune være med til at skabe gode forløb i hjemmeplejen for borgere med komplekse behov? Socialstyrelsen har brug for jeres viden og erfaringer.

Fokus på ansættelsesmulighederne for socialøkonomiske virksomheder

10/03 2015

En arbejdsgruppe undersøger, om man kan lempe det såkaldte rimelighedskrav for socialøkonomiske virksomheder. En lempelse vil betyde, at det bliver nemmere at ansætte udsatte ledige i løntilskud.

Nyt initiativ i Partnerskabsprojektet

10/03 2015

Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt udvider nu Partnerskabsprojektet med et referencenetværk for kommuner, som ønsker at videreudvikle deres tidlige forbyggende indsats for udsatte børn og unge. Netværket er åbent for tilmeldinger nu.

Få overblik over nye udbud på rammeaftalen

09/03 2015

En række konsulentydelser under Socialministeriet bliver udbudt under en rammeaftale. Alle interesserede kan nu følge med i kommende udbud via nye oversigter. Se, hvad der er på vej!

Anbragte får en stemme i historien

03/03 2015

Indtil nu har vi kun haft en meget begrænset viden om de børn og voksne, der var anbragt under socialforsorgen i 1945-80. De har derfor ikke kun været anbragt uden for hjemmet, men også uden for historien. Nu kommer de til orde i en ny rapport.

Vær med til at udvikle forældrekurser

03/03 2015

Kom til videndeling og workshop om udvikling af nye kurser til forældre med et barn med handicap. Socialstyrelsen afholder seminar 13. april om forældrekurser for kommuner og brugerorganisationer.

Reviderede pjecer om magtanvendelse

02/03 2015

Socialstyrelsen har netop revideret sine pjecer om magtanvendelse på voksen-området. Der er tre forskellige pjecer, en til myndighedspersoner, en til fagpersoner og én til borgere.

Værktøjer til sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser

27/02 2015

Kommunerne er positive over for en række værktøjer til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fremgår af ny evaluering. Få styr på værktøjerne til udredning og handleplan på et 5-dages-kursus i din egen kommune.

31 kommuner får støtte fra forebyggelsespakken

26/02 2015

31 kommuner har netop modtaget støtte fra initiativet”Tidlig indsats – livslang effekt”. Støtten er fordelt på 11 forskellige forebyggelsesprojekter for udsatte børn og unge. Ny ansøgningsrunde åbner nu.

Trivselsundersøgelse om anbragte børn og unge

24/02 2015

Den første rapport om trivsel blandt anbragte børn og unge er nu tilgængelig. Undersøgelsen der blev igangsat i 2013 er forankret i Socialstyrelsen og gennemført af SFI i tæt samarbejde m. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Overgreb mod børn og unge

18/02 2015

Få viden om børn og unge, der er udsat for vold og overgreb. Socialstyrelsen tilbyder både 1 og 5-dages-kurser om opsporing, det tværfaglige samarbejde og de psykologiske konsekvenser for børnene.

Konference om unge og rusmidler

18/02 2015

Arbejder du med unge og rusmidler? Vil du have ny viden og inspiration, og er du nysgerrig efter at høre om anderledes tilgange i arbejdet? Så er konferencen den 27. april noget for dig. Tilmeldingen er åben nu.

Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter

17/02 2015

VISO tilbyder rådgivning om, hvordan man tilrettelægger indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Forløbet kan indeholde hjælp til at udarbejde en handlingsguide og til at styrke sagsbehandlingen.

Dokumentationssystem til arbejdet med kriminelle unge

06/02 2015

Socialstyrelsen stiller et dokumentationsystem rådighed for fagfolk, der arbejder med kriminelle unge. Systemet kan bruges til at screene, planlægge og dokumentere indsatsen. Der er kursus 20.- 21.april.

Lær mere om ledelse, underretninger og forebyggelse af kriminalitet

06/02 2015

Socialstyrelsen tilbyder efteruddannelse til fagfolk på børn- og ungeområdet. Tilmeld dig de nye videnskurser i fx faglig ledelse, underretninger eller kriminalitet blandt børn og unge. Eller tjek de mange andre muligheder i Børnekataloget!

Forebyggelsesstrategi i kommuner hjælper udsatte børn og unge

04/02 2015

Evalueringen af projekt forebyggelseskommuner viser, at der i dag er flere udsatte børn og unge, der modtager forebyggende indsatser, og det er lykkedes at nedbringe deres skolefravær.

Se de opdaterede temaer på Vidensportalen

02/02 2015

Så er Vidensportalen om udsatte børn og unge klar med tre opdaterede temaer. Læs om metoder til sagsbehandling og forebyggelse af kriminalitet og tjek den nyeste viden om plejefamilier.

Ny undersøgelse: Anbragte børn og unge trives

29/01 2015

Anbragte børn har det gennemgående godt der, hvor de bor. Det viser den første trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge. SFI har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen og Socialministeriet.

Anvendelse af National Handleplan om ADHD

29/01 2015

Kommunernes kendskab til og anvendelse af National ADHD-handleplan er blevet undersøgt.

Nye kurser om børn og funktionsnedsættelser

27/01 2015

Socialstyrelsen tilbyder to nye kurser om børn med handicap. Rekvirer et gratis praksiskursus til din kommune og få nye værktøjer til sagsbehandlingen. Eller tilmeld dig videnskurset og hør om familieliv og støttemuligheder.

Ny metode kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

27/01 2015

Socialstyrelsen har udviklet en ny metode, som kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens. Evalueringen viser et fald på 40 procent i forekomsten af fysiske og verbale aggressioner.

Nye anbefalinger til at hjælpe ældre, der ufrivilligt taber sig

22/01 2015

Socialstyrelsen har netop udgivet anbefalinger og god praksis for, hvordan fagfolk kan hjælpe ældre mennesker med at genvinde vægten, når de ufrivilligt taber sig.

Mere støtte til familier med børn med handicap

21/01 2015

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre med handicappede børn.

Inspiration til at arbejde med forældrepålæg

20/01 2015

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har sammen med Rambøll Management udarbejdet fem cases om, hvordan kommuner kan arbejde med forældrepålæg.

Konference om unge og rusmidler

17/01 2015

Unge er først og fremmest unge – også når de har problemer med rusmidler. Det skal medtænkes i kommunernes indsatser. Kom til konferencen "Unge og rusmidler" 27. april og hør om nye veje i arbejdet.

Tema- og erfadag om ungdomssanktionen

16/01 2015

Socialstyrelsen afholder den 10. marts en tema- og erfadag om ungdomssanktionen. Overskriften er denne gang '18 år - og hvad så?' Hør om overgangen til voksensystemet, gældende regler og mulighederne for unge med gæld.

Udbud: Processtøtte til implementering af netværkssamråd

15/01 2015

Netværkssamråd er en ny indsats til børn og unge, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Socialstyrelsen udbyder en rammeaftale om processtøtte til implementeringen. Der er tale om et genudbud.

Få råd hos VISO - også om grupper

15/01 2015

VISO i Socialstyrelsen yder gratis rådgivning, når der er behov for særlig specialiseret viden inden for social- og specialundervisningsområdet. VISO giver både rådgivning i forbindelse med enkeltpersoner og gruppesager.

Ny version af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”

13/01 2015

Socialstyrelsen har netop udgivet en ny version af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”. Pjecen indeholder en opdateret beskrivelse af mulighederne for at udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet og af underretningspligten.

Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling

13/01 2015

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling til voksne. Vidensnotatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden på området.

Gratis møde- og kursusrække om den gode overgang til voksenlivet

13/01 2015

Socialstyrelsen tilbyder en række gratis møder og kurser om efterværn. Hør om nye, velafprøvede metoder og få inspiration til at styrke de lokale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

Styrk den faglige ledelse og styring

08/01 2015

Vær med til at udvikle fremtidens faglige ledelse og styring på børne- og ungeområdet og styrk kvaliteten i sagsbehandlingen. Socialstyrelsen inviterer til afprøvning af model for faglig ledelse og ledelsesinformation.

Nyt vidensnotat om mobilitetshjælpemidler

08/01 2015

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen giver et overblik over aktuel viden om hjælpemidler til voksne, der har mobilitetsproblemer. Notatet skal være med til at sikre, at borgerne får tildelt de rette hjælpemidler.

Kursus for koordinatorer i ungdomssanktionen

06/01 2015

Socialstyrelsen afholder i 2015 to kursusforløb for koordinatorer for unge, der er idømt ungdomssanktion. Kurserne er opkvalificerende og holdes i maj og november.

Visitationsretningslinjer guider fagpersoner

05/01 2015

Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer: én for genoptræning og rehabilitering til voksne og én for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Sådan kan man skabe relationer

20/12 2014

Projektet "Design af relationer" har givet nye relationer for borgerne på botilbuddet Skansebakken. Nu foreligger en rapport med erfaringer og anbefalinger.

Udbud: Oversættelse af materialer til Funktionel Familieterapi

18/12 2014

En række materialer fra Programmet Funktionel Familieterapi skal oversættes. En del skal oversættes fra engelsk til dansk, og en anden del fra norsk til dansk. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Udbud: Ydelser relateret implementering af Funktionel Familieterapi

18/12 2014

Programmet Funktionel Familieterapi skal implementeres i Danmark. Socialstyrelsen ønsker tilbud på uddannelse, vedligeholdelsesydelser, kvalitetssikring og implementeringsstøtte.

Styrk forældreansvaret i udsatte familier

17/12 2014

Kommunen skal give forældre et pålæg, når det vurderes, at de ikke lever op til deres ansvar, og barnets udvikling er i fare. Socialstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder gratis miniseminarer om forældrepålæg.

Brugen af kommunale og specialiserede plejefamilier er evalueret

17/12 2014

Et stigende antal børn anbringes i plejefamilier. Det gælder også børn med større vanskeligheder. To evalueringer ser på den seneste udvikling indenfor familiepleje og tegner et billede af kommunernes praksis.

Få mere uddannelse og styrk fagligheden på børn- og ungeområdet

17/12 2014

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen lokalt tilpassede praksiskurser i Børnekataloget og en lokalt tilrettelagt diplomuddannelse på børn- og ungeområdet. Samtidig er tilskuddet til diplomuddannelsen og masteruddannelsen øget.

Kampagne for oplæste undertekster, hjælp med at sprede budskabet!

17/12 2014

Får du det hele med når de taler fremmedsprog på tv? Eller kniber det med at læse underteksterne? DR har en særlig tjeneste nemlig oplæste undertekster, hvor en stemme læser underteksterne op når der tales fremmedsprog.

Nye tal på mænd i krise

15/12 2014

De danske centre for mænd i krise modtog 4.151 henvendelser i 2013. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, mens antallet af ophold er stabilt. Se den nye årsstatistik for centrene.

Udbud: Efteruddannelse om integration

15/12 2014

Der skal udvikles og implementeres en ny efteruddannelse om integration. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Nyt vidensnotat om hjælp til mennesker med sjældne handicap

15/12 2014

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer aktuel viden om mennesker med sjældne handicap og indsatser til målgruppen. Vidensnotatet skal hjælpe kommunerne med at give den bedste indsats til mennesker med sjældne handicap.

Temaeftermiddag: Hvordan arbejder man strategisk med forebyggelse og inklusion

15/12 2014

Socialstyrelsen holder mini-seminar 2. februar om forebyggelse, inklusion og en tidlig indsats for børn og unge med særlige behov. Seks kommuner fortæller om deres erfaringer med at udvikle en samlet forebyggelsesstrategi.

Få viden om børn med erhvervet hjerneskade

09/12 2014

Børn og unge med erhvervet hjerneskade har brug for effektive rehabiliteringsforløb. Find redskaber og inspiration til arbejdet i den opdaterede udgave af 'Børnehjernekassen'.

Ændringer i udbudsmaterialet

08/12 2014

Standardmaterialet til EU-udbud og nationale udbud er netop blevet revideret. Der er foretaget nogle ændringer, som har betydning for tilbudsgivere.

Nyt vidensnotat om mennesker, der stammer

05/12 2014

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen skal hjælpe kommunerne med at tilbyde den bedste indsats til mennesker, der stammer. I vidensnotatet får kommunerne den aktuelt bedste viden på området.

Nyt vidensnotat om mennesker, der stammer

05/12 2014

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en oversigt over den aktuelle viden om mennesker, der stammer og indsatser for målgruppen. Vidensnotatet skal hjælpe kommunerne med at tilbyde den bedste indsats til mennesker, der stammer.

Få hjælp til arbejdet med netværkssamråd for børn og unge

05/12 2014

Nu kan kommunerne få hjælp til de nye netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge. Socialstyrelsen har udviklet inspirationsmateriale og skabeloner til arbejdet og tilbyder rådgivning, oplæg og workshops.

Slides fra konferencen om seksuelle overgreb

02/12 2014

Her kan du hente slides fra konferencen om seksuelle overgreb, der blev afholdt 27. november 2014.

Ny behandlingsguide kan hjælpe udviklingshæmmede udsat for seksuelle overgreb

01/12 2014

Socialstyrelsen har udsendt en ny behandlingsguide henvendt til alle psykologer, som behandler mennesker med udviklingshæmning, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Ny app-søgefunktion på Hjælpemiddelbasen

27/11 2014

En ny søgefunktion på Hjælpemiddelbasen hjælper dig med at finde den rette app.

Nyt råd skal hjælpe socialøkonomiske virksomheder

26/11 2014

Regeringen har netop nedsat Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder, som skal arbejde for flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder. Den kendte erhvervskvinde Stine Bosse er udpeget som formand.

Sådan kan du indberette magtanvendelse

26/11 2014

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer, der kan bruges til at indberette magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Skemaerne er vejledende.

Hjemløsestrategiens metoder udbredes til 26 kommuner

12/11 2014

Et rejsehold fra Socialstyrelsen hjælper kommuner med at implementere Hjemløsestrategiens metoder. Målene er at hjælpe hjemløse borgere med at få en bolig og fastholde den og at forebygge, at unge bliver hjemløse.

Udbud: Videreførelse af BPA-rådgivning

12/11 2014

BPA-rådgivningen blev oprettet i 2010 og er et tilbud til modtagere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Videreførelsen af rådgivningen sendes nu i udbud.

Socialt udsatte har gavn af opsøgende sundhedsindsatser

11/11 2014

Det nytter med særlige sundhedsindsatser til socialt udsatte borgere. Det er erfaringen fra et projekt i fire kommuner, der har udviklet nye tilbud til borgere på fx varmestuer og herberger.

Socialstyrelsen udsender de første centrale udmeldinger

04/11 2014

Den nationale koordinationsstruktur har 1. november 2014 udsendt de første to centrale udmeldinger til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingerne handler om ”voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” og ”børn og unge med alvorlig synsnedsættelse”. De skal sikre, at der er de nødvendige højtspecialiserede tilbud til borgerne.

Demens: Fokus på omsorg og fysisk aktivitet

03/11 2014

På Socialstyrelsens særlige site om demens kan du nu læse to nye temaer. Få indsigt i observationsmetoden Dementia Care Mapping og den aktuelt bedste viden om fysisk aktivitet og demens.

Sats-puljemidler til ADHD-området

30/10 2014

Satspuljepartierne har indgået aftale om fordelingen af satspuljen for 2015 på socialområdet. Aftalen omfatter blandt andet midler til ADHD-området.

Børnehuse giver ny viden om overgreb mod børn

30/10 2014

Socialstyrelsen har netop offentliggjort nationale tal på børnehusenes arbejde efter det første år. De fem børnehuse har behandlet 999 sager – heraf er 594 afsluttet.

Følg med i udbud på rammeaftale

23/10 2014

Socialstyrelsen har indgået en rammeaftale med en række leverandører. På Socialstyrelsen.dk kan du nu følge med i de opgaver, der aktuelt udbydes på rammeaftalen.

Udbud: Processtøtte og resultatopsamling på frivillighedsområdet

23/10 2014

Socialstyrelsen genudbyder en opgave med processtøtte og resultatopsamling på frivillighedsområdet. Opgaven løses som led i forebyggelsespakken ’Tidlig indsats – Livslang effekt’.

Vær med til at forebygge magtanvendelse på botilbud

23/10 2014

Socialpsykiatriske botilbud kan fortsat søge om at være med i undervisningsprojektet, der skal forebygge vold og magtanvendelse. Bemærk! Ansøgningsfristen er forlænget til 10. november.

Ny pulje: Afprøvning af ACT-metoden

22/10 2014

ACT-metoden skal anvendes til at støtte mennesker, der både har psykiske lidelser og et misbrug. Det sker via en ny pulje. Der er ansøgningsfrist for kommunerne 4. november.

Konference: Hjælp til udviklingshæmmede udsat for seksuelt overgreb

21/10 2014

Der er udviklet en ny, lovende behandlingsguide til mennesker, der har kognitive funktionsnedsættelser, og som har været udsat for seksuelle overgreb. Kom til konference 27. november 2014 og hør, hvordan guiden kan bruges.

Udbud: Evaluerings- og udviklingsopgave om forebyggende indsatser

21/10 2014

Socialstyrelsen genudbyder en evaluerings- og udviklingsopgave om 7 familierettede og forebyggende indsatser. Indsatserne er en del af forebyggelsespakken 'Tidlig Indsats – Livslang Effekt'.

Gratis møde- og kursusrække om efterværn

10/10 2014

Socialstyrelsen tilbyder en række gratis møder og kurser om efterværn. Hør om nye, velafprøvede metoder og få inspiration til at styrke den lokale indsats for unge, der har været anbragt.

Ny guide til arbejdet med børn med ADHD

09/10 2014

Programmet De Utrolige År har vist sig velegnet til børn med ADHD og deres forældre. En ny guide viser, hvordan programmet konkret kan bruges i arbejdet med familierne.

Udbud: Oversættelsesopgave i forbindelse med DUÅ

02/10 2014

En række materialer, der skal bruges i forbindelse med programmet De Utrolige År, skal oversættes fra engelsk til dansk. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Hent oplæg fra netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

01/10 2014

Forandring set fra et medarbejderperspektiv, senfølger efter hjernerystelse samt koordination og samarbejde i praksis var nogle af emnerne på netværksmødet for hjerneskadekoordinatorer og projektledere 18. september 2014. Hent oplæggene her.

Sådan får kommunerne flere frivillige på ældreområdet

30/09 2014

Socialstyrelsen offentliggør i dag en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke de frivilliges indsats på plejecentrene. En af anbefalingerne er, at de frivilliges aktiviteter skal målrettes til beboerens behov og ønsker.

Ny guide til palliativ pleje i plejeboliger

30/09 2014

Ansatte på plejecentre skal anvende mere palliativ pleje i deres arbejde - det gælder f.eks. samtalen med beboerne om, hvordan de gerne vil tage afsked med livet.

To nye puljer om peer-støtte til mennesker med psykiske lidelser

30/09 2014

Vær med til at afprøve modeller for peer-støtte og sætte fokus på medarbejdernes organisering og netværk. Der er udmeldt to nye puljer om peer-støtte til mennesker med psykiske lidelser.

Ny terapi til udviklingshæmmede udsat for seksuelt overgreb

24/09 2014

Udviklingshæmmede og andre mennesker med kognitive handicap, der har været udsat for et seksuelt overgreb, har stor gavn af psykologbehandling, hvis den er særligt målrettet deres behov. Det viser evalueringen af et projekt med 25 gennemførte behandlingsforløb.

Viden om pårørende til mennesker med demens

24/09 2014

Et nyt tema på Socialstyrelsen.dk sætter fokus på pårørende til mennesker med demens. Se, hvad forskningen siger og læs om indsatser, der kan hjælpe familier og andre nære pårørende.

Inddrag pårørende til mennesker med psykiske lidelser

24/09 2014

Nu er der udarbejdet et koncept for inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. Se de 8 anbefalinger til kommuner og regioner og søg puljen til det lokale arbejde.

Sådan kan indsatsen for mennesker med psykiske lidelser integreres

22/09 2014

Både borgere og fagpersoner oplever en positiv forandring, når kommuner og regioner integrerer deres indsatser for borgere med en psykisk lidelse. Se, hvordan det konkret kan gøres i seks nye modelbeskrivelser.

Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler

18/09 2014

De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. I et pilotprojekt har 86 % af deltagerne fået afhjulpet deres vanskeligheder helt eller delvist.

Vær med til at forebygge magtanvendelse på botilbud

16/09 2014

Nu kan socialpsykiatriske botilbud søge om at være med i et projekt, der skal forebygge vold og magtanvendelse. Projektet fokuserer på undervisning og træning for både medarbejdere og beboere. Der er ansøgningsfrist 20. oktober.

Styrk faglig ledelse og styring på børneområdet

15/09 2014

Vær med til at afprøve en ny model for faglig ledelse og ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge. Søg puljen og husk informationsmøderne nu her i starten af oktober.

Præsentationer fra årets Indkøbsseminar

15/09 2014

Socialstyrelsen afholdt i samarbejde med Dansk Rehab Group indkøbsseminar i forbindelse med Health & Rehab-messen den 9. september 2014.

Udbud: Hotline og juridisk rådgivning til voldsudsatte

12/09 2014

Der skal etableres en hotline og en juridisk rådgivning, der henvender sig til alle, som er udsat for vold i nære relationer. Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Styrk sagsbehandlingen i børnesager

08/09 2014

Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke sagsbehandlingen. Kommuner kan nu søge om længere analyse- og udviklingsforløb via ny pulje. Husk også det faste tilbud om korte læringsforløb.

Informationsmøder om alvorlig kriminalitet blandt børn og unge

08/09 2014

Husk informationsmøderne i oktober om indsatser til børn og unge, der har begået alvorlig kriminalitet. Hør om både ungdomssanktionen og den nye indsats, der kaldes netværkssamråd. Du kan stadig nå at tilmelde dig!

Nyt vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

05/09 2014

Et nyt vækstcenter skal være én samlet indgang til rådgivning om socialøkonomiske virksomheder. Centret henvender sig bl.a. til kommuner og iværksættere. Målet er, at Danmark får flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder.

Omkostningerne ved ubehandlet ADHD

03/09 2014

Ny forskning viser, at ubehandlet ADHD koster samfundet knap 3 milliarder årligt.

Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre

01/09 2014

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder og børn, der har været på krisecenter. Årsstatistikken for 2013 har et tema om opholdslængden.

Skal du være PALS-vejleder?

29/08 2014

Så er der igen chance for at blive uddannet som vejleder i skoleudviklingsmodellen PALS. Uddannelsen strækker sig over ca. 1 år, og næste forløb starter i oktober.

Faste læger på plejecentre giver færre indlæggelser

29/08 2014

En række plejecentre har siden 2012 haft en fast tilknyttet læge. Det har reduceret antallet af indlæggelser og givet en en bedre medicinering. Det viser den afsluttende evaluering, der også peger på et stort besparelsespotentiale.

Positiv evaluering af ICS - Integrated Children's System

28/08 2014

Sagsbehandlingsmetoden ICS styrker inddragelsen af barnet, og der er stor tilfredshed mange steder. Men der er også udfordringer med implementeringen. Det viser en ny evaluering fra Deloitte. Se de 6 anbefalinger.

Tema på Vidensportalen om opmærksomhedsforstyrrelser

28/08 2014

Socialstyrelsens vidensportal lancerer et nyt tema om opmærksomhedsforstyrrelser med særligt fokus på ADHD. Læs om programmer fra ind- og udland og få viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Nyt forum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi

26/08 2014

Socialstyrelsen har nedsat et samarbejdsforum for udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet. Det nye forum mødes første gang 2. september for blandt andet at diskutere, hvordan man udvikler offentlige services med brugerne i centrum.

Få del i initiativet 'Tidlig Indsats - Livslang Effekt'

26/08 2014

Over 600 deltog i konferencen om forebyggelsespakken 'Tidlig Indsats - Livslang Effekt'. Alle kommuner og frivillige organisationer opfordres til at søge de forskellige projekter og puljer under initiativet.

Bedre indsats for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

26/08 2014

Nu kommer der retningslinjer for indsatsen for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Retningslinjerne skal give bedre mulighed for en koordineret og mere individuel indsats.

Kør godt i kørestol og på el-scooter

25/08 2014

En ny metode gør det nemt at tjekke, om brugere af kørestole og el-scootere får det fulde udbytte af deres hjælpemiddel. Deltag i et kursus om metoden og prøv testen på egen krop.

Forebyg kriminalitet, banderrekruttering og ekstremisme

20/08 2014

Socialstyrelsen styrker sin rådgivning til kommunerne om børn og unge i risikogrupper. Få hjælp til forebyggelse af kriminalitet, banderrekruttering, radikalisering og ekstremisme.

Få indflydelse på indkøbsskabeloner til hjælpemidler

18/08 2014

Socialstyrelsens skabeloner til indkøb af hjælpemidler skal revideres. Har du erfaringer med skabelonerne - positive eller negative - så deltag i vores spørgeskemaundersøgelse senest 26. august og giv din mening til kende.

Konference om Tidlig Indsats - Livslang Effekt udvider med 150 pladser

07/08 2014

Stor efterspørgsel på konference om Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Konferencen udvides derfor nu med 150 pladser og afholdes et nyt sted.

Genudmelding af puljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

01/08 2014

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2014 blev det besluttet at afsætte i alt 74,6 mio. kr. over fire år til udviklingsstøtte projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter. Ansøgningsfristen er d. 5. september 2014.

Mere peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder

03/07 2014

De kommende år vil der komme mere fokus på brugen af peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen er i gang med en vidensindsamling og stiller de foreløbige resultater til rådighed for kommuner og regioner.

Ny inspiration til rehabilitering af ældre

03/07 2014

Socialstyrelsen udsender et nyt inspirationsmateriale til rehabilitering på ældreområdet. Udgivelsen redegør for 8 grundprincipper og beskriver, hvordan arbejdet kan tilrettelægges systematisk og målrettet.

Tilskud til tværkommunale afprøvningsprojekter af velfærdsteknologiske løsninger

30/06 2014

Digitaliseringsstyrelsen åbner nu for ansøgninger om tilskud til tværkommunale projekter inden for digital velfærd på socialområdet. Det sker i forlængelse af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, som bl.a. Socialstyrelsen, Socialministeriet og KL står bag.

Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO

30/06 2014

Specialrådgivningen på yderligere en række tilbud på handicapområdet samles under VISO i et nyt, nationalt netværk. Det sker pr. 1. juli. Målet er at sikre, at alle borgere og fagfolk, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, også har adgang til den.

SFI udgiver nyt litteraturstudie af handicap og beskæftigelse

27/06 2014

En ny rapport fra SFI giver en oversigt over områder, hvor der er eller mangler systematisk forskningsbaseret viden om handicap og beskæftigelse.

Nye film: Sådan kan man kommunikere uden talesprog

26/06 2014

Selvom man ikke har et talesprog, kan man godt kommunikere. Det kan man se i fem små film med den 60-årige Frank Dalhoff. Filmene er lavet som inspiration for andre i samme situation.

Nu lanceres forebyggelsespakken Tidlig Indsats - Livslang Effekt

25/06 2014

En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Derfor lanceres nu et samlet initiativ: Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Der er afsat 280 millioner kroner til initiativet, der skal styrke det forebyggende arbejde i kommunerne.

Pjece til forældre med anbragte børn

25/06 2014

"Det har du ret til". Sådan lyder titlen på en pjece til forældre til anbragte børn og unge. Pjecen oplyser om de rettigheder, man har som forælder i forbindelse med en anbringelse.

Autisme i et socialt perspektiv

20/06 2014

Hent grundlæggende viden om autisme i et socialt perspektiv.

Socialministeriet indgår ny aftale om levering af konsulentydelser

20/06 2014

Socialministeriet har netop indgået en rammeaftale med en række leverandører af konsulentydelser. Formålet er at skabe en mere omkostningsbevidst og effektiv arbejdsgang, når ministeriet bruger eksterne leverandører. Aftalen omfatter også Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Mål udviklingen hos kriminelle unge

20/06 2014

Et nyt system kan bruges til at måle udviklingen hos unge, der er anbragt pga. af kriminalitet. Socialstyrelsen stiller systemet til rådighed for alle anbringelsessteder og inviterer til informationsmøder og brugerkurser.

Sådan bruges Marte Meo ved demens

19/06 2014

Metoden Marte Meo er omdrejningspunktet for et nyt tema på Socialstyrelsen.dk. Få indblik i forskningen og læs, hvordan Marte Meo allerede nu bruges i forskellige kommuner til at udvikle plejepersonalets praksis.

Nyt redskab skal hjælpe kriminalitetstruede børn og unge

18/06 2014

Socialstyrelsen har udviklet et redskab, der kan hjælpe kommunerne med systematisk at afdække risikofaktorer og ressourcer hos kriminalitetstruede børn og unge.

Landskonference gav ny viden om medfødt døvblindhed

18/06 2014

Rekord mange deltagere var mødt op for at få fyldt på med den nyeste og mest opdaterede viden om medfødt døvblindhed til Socialstyrelsens årlige konference i Vejle den 13.-14. maj 2014. ”Sammen skaber vi udvikling”, var tema for de to dage. Her kan du få et overblik fra konferencen.

Film om at leve med ADHD

11/06 2014

National ADHD-handleplan følges op af en række film om at leve med ADHD. Forskellige mennesker med ADHD fortæller om deres udfordringer, behov og ressourcer.

Udbud: Uddannelse af medarbejdere i sociale akuttilbud

10/06 2014

Socialstyrelsen udbyder en uddannelsesopgave i forbindelse med ’Puljen til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’.

Hjælp til unge ordblinde under uddannelse

03/06 2014

En ny hjemmeside guider til hjælp, hvis man er ramt af ordblindhed. På hto.nu kan man læse om støtte til at tage en uddannelse og andre tilbud til mennesker med ordblindhed.

Nyt vidensnotat om mennesker med autisme

02/06 2014

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser for mennesker med autisme.

Særforanstaltninger: Anbefalinger til praksis

28/05 2014

Hvordan skaber man en god organisering af særforanstaltninger for borgere med et omfattende behov for støtte? En ny udgivelse fra Socialstyrelsen giver inspiration og konkrete anbefalinger til praksis.

Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder bor nu i Socialstyrelsen

22/05 2014

Socialøkonomiske virksomheder er private og har et socialt formål - fx inklusion på arbejdsmarkedet af udsatte grupper. Sekretariatet er placeret i Socialstyrelsen og skal sikre, at de politiske visioner på området bliver indfriet.

Udbud: Evaluering af puljen om akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

22/05 2014

Puljen til udbredelse af akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser skal evalueres. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Nyt udbud: Forebyggelse af vold og magtanvendelse på botilbud

14/05 2014

Et nyt program skal forebygge vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle og implementere programmet, der skal baseres på Low Arousal og Feedback Informed Treatment, kombineret i metoden LA.DK.

Vidensnotat om mennesker med ADHD

14/05 2014

Socialstyrelsen har udgivet et nyt vidensnotat om sociale indsatser for mennesker, der har ADHD eller lignende vanskeligheder. Notatet er baseret på aktuel viden om, hvad der virker for målgruppen.

Ny kampagne mod menneskehandel

09/05 2014

Kampagnen ”Stop menneskehandel” lanceres søndag 11. maj. Kampagnens vandreudstilling ”Det du ikke ser” åbnes af socialminister Manu Sareen i Herning og skal herefter rundt i syv andre byer.

Designprojekt skaber nye relationer for borgere med handicap

09/05 2014

En gruppe borgere med omfattende funktionsnedsættelser har fået flere relationer via et designprojekt. Det viser den afsluttende evaluering af projektet, der fik KLs innovationspris 2013.

Bedre hjælp til brugere på væresteder

06/05 2014

Tre kommuner skal i samarbejde med væresteder udvikle en ny metode til at hjælpe de mest udsatte brugere på værestederne. Fx skal kommunerne have misbrugskonsulenter og sagsbehandlere på værestederne.

Nyt vidensnotat om voksne med erhvervet hjerneskade

06/05 2014

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om sociale indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Notatet er baseret på aktuel, forskningsbaseret viden om, hvad der virker for målgruppen.

Ekspertseminarer om peer-støtte for mennesker med psykiske lidelser

24/04 2014

Har du særlig viden om peer to peer-støtte for mennesker med psykiske lidelser? Så deltag i Socialstyrelsens ekspertseminarer og bidrag til større inddragelse af brugererfaringer i fremtiden. Seminarerne holdes 26. maj og 6. juni.

Medicinske aspekter ved CHARGE konferencen 2014

23/04 2014

Socialstyrelsen og Dansk CHARGE Netværk arrangerede i slutningen af marts CHARGE konference 2014. Dagens tema var medicinske aspekter ved CHARGE syndrom. Her kan du læse om de emner, der blev taget op.

Ny håndbog om forebyggelse af ungdomskriminalitet

23/04 2014

En ny håndbog kortlægger 6 forskellige metoder til forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Metoderne bruges i dag i forskellige kommuner.

Kommuner søges til projekt for pårørende til mennesker med demens

22/04 2014

Socialstyrelsen har brug for 2-3 kommuner, der vil være med til at afprøve og evaluere en kursusindsats for pårørende til demente. Projektet begynder i juni 2014.

Gode erfaringer med specialfilm til mennesker med demens

11/04 2014

Specialudviklede film til mennesker med demens er egnede til at vække gode minder og skabe samtale. Det peges der på i en ny evaluering.

Skoleelever skal lære om menneskehandel

11/04 2014

Nyt website: Børn og unge skal oplyses om menneskehandel. Derfor lancerer Center mod Menneskehandel nu en ny hjemmeside, der er målrettet de store skoleelever.

Nyt udbud: Socialhistorisk projekt om indsatser for mennesker under særforsorgen

11/04 2014

Socialstyrelsen udbyder en opgave om at formidle viden og erfaringer om indsatsen for svage og udsatte grupper blandt udviklingshæmmede, sindslidende og børn i 1945-1980.

Indvandrere lever længst

08/04 2014

Sådan lyder overskriften på tophistorien i april-udgaven af 'Tal og tendenser' - nyhedsbrevet for dig, der interesserer dig for talbaserede nyheder om børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Se det nye nummer!

Udviklingshæmning: Nye foldere om forebyggelse af kriminalitet

04/04 2014

Socialstyrelsen udgiver nu to foldere om mulighederne for at forebygge, at borgere med udviklingshæmning begår ny kriminalitet. Folderne er skrevet til borgerne selv og deres pårørende.

Styrk din sagsbehandling på børnehandicapområdet

03/04 2014

Socialstyrelsen tilbyder kurser i værktøjer, der styrker sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 29 kommuner har allerede været af sted eller er tilmeldt. Nu åbnes for nye kurser.

Medarbejdere på ældreområdet får ny kompetenceudvikling

01/04 2014

Socialstyrelsen præsenterer et nyt materiale til kompetenceudvikling på ældreområdet. Det sker som led i et stort program, der skal give mere livskvalitet og selvbestemmelse for beboere på plejehjem. Det første kompetenceudviklingsforløb er netop startet.

Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi

27/03 2014

Børn med epilepsi kan have brug for særlig støtte for at blive inkluderet i folkeskolen. Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi til lærere og skolepsykologer.

Konference 21. maj om handicap og aldring

21/03 2014

En aktiv og vital aldring bør gælde for alle – også mennesker med handicap. Socialstyrelsen er medarrangør for en konference 21. maj i DGI-Byen om forebyggelse og rehabilitering på handicapområdet.

Nyt redskab evaluerer effekten af hjælpemidler

21/03 2014

Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter og kan evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.

Øget indsats for forebyggelse af ældres selvmord

11/03 2014

Ældre har de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper. Derfor er der igangsat et projekt, der skal forebygge alvorlig mistrivsel blandt ældre. Socialstyrelsen har kortlagt både de nuværende forbyggelsesindsatser og den evidenbaserede viden på området.

Oplæg fra Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

10/03 2014

Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer og projektledere satte fokus på emner som pårørende, tilbagevenden til arbejde og koordination. Hent oplæggene her.

Forskning om domsanbragte udviklingshæmmede: Hvorfra – Hvorhen

10/03 2014

Den første rapport i forskningsprojektet ”En Fremtid uden Dom - Forandringer af hverdagslivet hos voksne med kognitive, mentale og kommunikative funktionsnedsættelser" er udkommet.

Ni råd skal styrke samarbejdet med pårørende på hjerneskadeområdet

05/03 2014

Et godt samarbejde med pårørende til borgere med hjerneskade er en vigtig del af rehabiliteringen af hjerneskadende borgere. En ny pjece med anbefalinger skal give kommunerne inspiration til at styrke samarbejdet.

Ledernetværk

04/03 2014

Der etableres et nyt ledernetværk for chefer og ledere på området for udsatte børn og unge. Det nye ledernetværk afvikles fra 2014-2017 i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen og KL.

Udbud: Koncernfælles aftale om konsulentopgaver

04/03 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksætter udbud med prækvalifikation. Der skal indgås en rammeaftale om løsning af konsulentopgaver indenfor to større opgaveområder i ministeriets koncern.

Nyt ledernetværk skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge

04/03 2014

Socialstyrelsen og KL står for fem regionale ledernetværk, som skal være med til at sikre, at børn, unge og deres familier oplever bedre kvalitet og effekt af indsatsen. Tilmeldingen er åben nu.

Ungdomssanktionen: Nye kurser for koordinatorer i 2014

04/03 2014

Socialstyrelsen tilbyder i år to kursusforløb for koordinatorer til unge i ungdomssanktionen. Kurserne afholdes som to-dags internatkursus. Det sker den 19.-20. maj og igen den 6.-7- november.

Inspirationsmateriale til forældrekurser

24/02 2014

Socialstyrelsen præsenterer nu et nyudviklet inspirationsmateriale til kurser for forældre til børn med funktionsnedsættelser. Få inspiration til at afholde forældrekurser og hør mere om materialet på en række inspirationsmøder rundt om i landet.

Udbud om implementering af Hjemløsestrategien og indsats mod hjemløshed blandt unge

24/02 2014

Socialstyrelsen udbyder opgave vedr. 'Implementering og forankring af Hjemløsestrategiens resultater' og 'Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge'.

Netværksmøde for psykiatrikoordinatorer

11/02 2014

Netværk for psykiatrikoordinatorer afholdt møde d. 30. januar 2014 i Odense. Her kan du læse program, oplægsholderes powerpoints samt referat fra mødet.

It-projekt gør status over tilbud til ordblinde elever

10/02 2014

Spørgeskemaundersøgelse sætter fokus på kommunernes brug af digitale hjælpemidler i arbejdet med elever med særlige behov, herunder ordblinde.

Inspirationsmøder om forældrekurser

06/02 2014

Overvejer din kommune at tilbyde kurser for forældre til børn med funktionsnedsættelse? Socialstyrelsen har udarbejdet kursusmateriale til forældrekurser og afholder fire gratis møder, hvor I kan hente inspiration.

Projekterfaringer fra 'Aktivitetstilbud på væresteder'

06/02 2014

Projekterne fra puljen 'Aktivitetstilbud på væresteder' er nu afsluttet. Se værktøj, metodehæfter mv. og få ny inspiration til både borgerrettet arbejde og organisering af indsatser.

Temamøder om tidlig tværfaglig indsats

05/02 2014

Socialstyrelsen inviterer til gratis temamøder om tidlig tværfaglig indsats med fokus på socialrådgivere på skoler og i dagtilbud.

Planer for den andens liv II

05/02 2014

Den anden rapport i forskningsprojektet Den pædagogiske og sociale indsats over for unge med autisme og problemskabende adfærd er udkommet.

Udbud: Evaluering af stofmisbrugsbehandling af de allermest udsatte borgere

04/02 2014

Projektet 'Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling af de allermest udsatte borgere med stofmisbrug' skal evalueres, og Socialstyrelsen sender nu opgaven i udbud.

Håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats

04/02 2014

Socialstyrelsen genudgiver håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende. Håndbogen handler om indgreb, der kan bruges som led i det kriminalpræventive arbejde.

Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination

04/02 2014

Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet.

SidLigGodtkonference 2014

31/01 2014

Tema: tværfagligt samarbejde og positionering af kørestolsbrugere 24 timer i døgnet

Tilmeld dig netværk om tryghed i hjemmet

30/01 2014

Netværket ’Tryghed i hjemmet’ fokuserer på teknologier metoder, som kan øge trygheden for ældre i egen bolig. Tilmeld dig det velfærdsteknologiske netværk på LinkedIn og vær med til at udveksle viden og erfaringer.

Ny webpjece om epilepsisyndromer

24/01 2014

Pjecen gennemgår de væsentligste syndromer og de psykosociale konsekvenser, der eventuelt kan følge med.

Socialstyrelsen samarbejder med RUC om inklusionsprojekt

24/01 2014

Socialstyrelsen er partner i et kommende forskningsprojekt på RUC om inklusion af unge med psykosociale vanskeligheder. Der er opslået et ph.d.-stipendium, som styrelsen er med til at finansiere.

Succes for anonym stofmisbrugsbehandling

24/01 2014

Tilbud om anonym, ambulant behandling for stofmisbrug tiltrækker nye målgrupper, der ikke tidligere har søgt hjælp. Det fremgår af en evaluering, Socialstyrelsen har gennemført.

Udvidelse af psykologtilbud til voldsramte kvinder

24/01 2014

Forsøgordningen med afklarende psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på krisecentre, forlænges til udgangen af 2015. Samtidig udvides ordningen.

Den kommunale stofmisbrugsbehandling skal kortlægges

14/01 2014

Alle kommuner opfordres til at deltage i en national kortlægning af den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen skal kortlægge kapaciteten og afdække både udfordringer og daglig praksis.

Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention

10/01 2014

En ny model for ernæringsintervention til skrøbelige ældre har god effekt. Borgerne får bedre funktionsevne og større livskvalitet. Modellen er også økonomisk rentabel.

Ny artikelsamling om døvblindhed og identitet

08/01 2014

Ny artikelsamling formidler viden fra Deafblind Internationals konference om døvblindhed. Socialstyrelsen har bidraget med to artikler til samlingen.

Styrk sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

08/01 2014

Tag på kursus i 2014 og få en praksisnær indførelse i Socialstyrelsens nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicap-området. 21 kommuner har allerede deltaget i kurset eller er tilmeldt.

Nyt rådgivningsmateriale om sundhed for socialt udsatte

08/01 2014

Borgere, der er socialt udsatte, har tit også store sundhedsproblemer. Nyt rådgivningsmateriale præsenterer evidensbaserede metoder i krydsfeltet mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige.

Nyt fra forskningen i stammen og løbsk tale

07/01 2014

Korte resuméer af artikler fra den seneste udgave af det internationale tidsskrift, Journal of Fluency Disorders, Vol 38, 4, 2013.

Få mere viden om rehabilitering

20/12 2013

Socialstyrelsen har nu samlet udgivet fire rapporter, der sætter fokus på forskellige aspekter af rehabilitering målrettet ældre.

5 mio. til vidensprojekt om ældre med autisme

18/12 2013

Hinnerup Kollegiet i Region Midtjylland har fået bevilget næsten 5 mio. kroner fra Velux Fonden til et videnskabende projekt om ældre med autisme.

Broer til borgerinddragelse

17/12 2013

PowerPoints og reportage fra konferencen Broer til borgerinddragelse afholdt den 4. december.

Forebyggelse af overgreb på skoler, dagtilbud og anbringelsesinstitutioner

16/12 2013

Er du fagperson i dagtilbud, skole eller på et anbringelsessted kan du her finde relevant materiale, der kan hjælpe jer i jeres arbejde med at forebygge overgreb. Du kan også læse mere om SISOs tilbud om gratis konsulentbistand til at forebygge overgreb på jeres institution.

Forebyggelse af overgreb på skoler, dagtilbud og anbringelsesinstitutioner

16/12 2013

Er du fagperson i dagtilbud, skole eller på et anbringelsessted kan du her finde relevant materiale og læse mere om SISOs tilbud om gratis konsulentbistand, der kan hjælpe jer i jeres arbejde med at forebygge overgreb.

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse

16/12 2013

Der er kommet nye skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse. Skemaerne skal bruges fra 1. januar 2014.

Integrerede forløb giver gode resultater

16/12 2013

Både borgere og fagpersoner oplever en positiv forandring, når kommuner og regioner arbejder tættere sammen om indsatser til sindslidende. Det viser evalueringen af et projekt i Socialstyrelsen.

Ny kampagne skal hjælpe udsatte børn og unge

04/12 2013

Del din bekymring. Det er hovedbudskabet i en ny kampagne fra Ankestyrelsen. Kampagnen opfordrer både almindelige danskere og fagfolk til at underrette myndighederne omgående, hvis de er bekymret for et barns trivsel.

Tidlig opsporing af udsatte børn har positiv effekt

04/12 2013

En model til tidlig opsporing af socialt udsatte børn er effektiv. Børn med problemer opdages tidligere, og fagfolk får styrket deres handlekompetencer. Det konkluderes i en projektevaluering.

Videndeling fra konference om Usher syndrom og diagnosticering

03/12 2013

I slutningen af november blev konferencen ”Diagnostisering av Usher syndrom – hvordan og hvorfor” afholdt i Norge. Her kan du læse om konferencen samt få del i ny og opdateret viden om diagnosticering af Usher syndrom.

NVC's kursuskatalog for 2014

02/12 2013

Her kan du læse om NVC's kurser om døvblindhed i 2014.

Nyt forskningsprojekt skal undersøge livskvaliteten hos voksne med autisme

02/12 2013

Hvad skaber god livskvalitet for voksne med autisme? Hvad er det for faktorer, der gør en forskel? Det skal et nyt ph.d.-projekt undersøge over de kommende tre år.

Del din bekymring

01/12 2013

Oplysningskampagne om underretningspligten

Projektet 'Design af relationer' vinder KLs innovationspris

29/11 2013

Innovations- og samarbejdsprojekt mellem Designskolen Kolding, Vejle Kommune og Socialstyrelsen er netop blevet kåret som vinder af KL’s innovationspris 2013. Projektet har fokus på at skabe flere relationer for nogle af de sværest handicappede borgere.

Nu er det nemmere at indberette til Stofmisbrugsdatabasen

27/11 2013

Få svar på dine spørgsmål til indberetningen i Stofmisbrugsdatabasen. Socialstyrelsen har opdateret vejledningsmaterialet, så det er lettere at indberette.

Kvindekrisecentrene skal evalueres

27/11 2013

Landets 42 krisecentre for voldsudsatte kvinder skal evalueres. Evalueringen gennemføres af Rambøll og foregår i perioden 2013-2015.

Endnu flere kommuner vil nu bruge forældreprogrammet De Utrolige År

27/11 2013

Yderligere seks kommuner har i år besluttet at indføre det evidensbaserede program De Utrolige År til forældre med børn i alderen 3-6 år. Kommunerne gør brug af Socialstyrelsens tilbud om opstartsstøtte.

Idræt flytter grænser - for børn med autisme og ADHD

25/11 2013

Ny bog om idræt for børn med autisme og ADHD fra Handicapidrættens Videnscenter.

Nordisk netværk om kognitiv støtte er flyttet til LinkedIn

21/11 2013

Det nordiske netværk 'Kognitiv støtte med anvendelse af ny teknologi' er flyttet til en LinkedIn gruppe.

Sverige har et nationalt kompetencecenter om pårørende

15/11 2013

Det nationale kompetencecenter om pårørende har som mål at bidrage til at forbedre og effektivisere pleje og omsorg for alle.

Kompenserende apps til mennesker med handicap

14/11 2013

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap.

Temadag: Bilkørsel og kognitive vanskeligheder

11/11 2013

Socialstyrelsen har afholdt temadag om bilkørsel og kognitive vanskeligheder. Her kan du læse de oplæg, der blev holdt på dagen.

Stort nyt forskningsprogram på dagtilbudsområdet

11/11 2013

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har netop indgået en aftale med et konsortium om at gennemføre et stort forskningsprogram for at skabe ny viden om effekten af det målrettede pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Årsstatistik for mænd på mandecentre og mandekrisecentre

11/11 2013

I 2012 har der været 3.800 henvendelser til landets mandecentre og mandekrisecentre, hvoraf cirka 80 mænd har haft ophold på centrene. De emner der hyppigst tales om ved en henvendelse til centrene er skilsmisse og parbrud og samvær med børn. Det viser den første statistik fra Socialstyrelsen over mænd på mandecentre og mandekrisecentre.

Oplæg på A-TEK

08/11 2013

Dem 6. november afholdt University College Lillebælt og Socialstyrelsen A-TEK konferencen, den årlige konference om velfærdsteknologi og autisme og ADHD. Se oplæggene her.

Socialstyrelsen udsender nye notater med aktuel viden på det sociale område

31/10 2013

Socialstyrelsen udgiver vidensnotater med aktuel viden på otte forskellige sociale områder – og flere er på vej. Notaterne er udarbejdet for at lette kommunernes arbejde med at planlægge, indhente viden om og udvikle de enkelte socialfaglige områder.

Tag en uddannelse i PMTO!

31/10 2013

Næste uddannelse i forældreprogrammet PMTO starter i marts 2014. Ny samfundsøkonomisk analyse viser store gevinster ved brug af PMTO.

USA efterspørger Socialstyrelsens ekspertise

30/10 2013

De amerikanske programudviklere af PMTO har bedt om ekspertise fra Socialstyrelsen til PMTO-projekt i New York.

Metode til god dialog i parforholdet

30/10 2013

CFD har testet det dialogbaserede parforholdsværktøj PREP på par, hvor den ene part er ramt af erhvervet døvblindhed.

Undervisningsmateriale for forældre til børn med synshandicap

24/10 2013

Lær forældre til børn med synshandicap at understøtte deres barns udvikling.

Nye uddannelsesforløb i programserien De Utrolige År

24/10 2013

Den evidensbaserede programserie De Utrolige År sætter fokus på børnefamiliers trivsel. Nye uddannelsesforløb til fagfolk starter i efteråret 2013 og foråret 2014.

Ny vejledning om udveksling af oplysninger

22/10 2013

Der er udarbejdet en vejledning om udveksling af oplysninger i overgrebssager. Vejledningen vedrører de nye regler i Servicelovens § 49 b og § 50 c, der trådte i kraft 1. oktober 2013.

Socialstyrelsens nye strategi og struktur

22/10 2013

Socialstyrelsen har sat nye strategiske mål. 1. november 2013 reorganiseres styrelsen for bedre at understøtte de mål.

Ny fagbog om taktil sprogudvikling

21/10 2013

Materialecentret har udgivet en ny bog om kropslig og taktil sprogudvikling redigeret af Jesper Dammeyer og Anja Nielsen.

Forskning om udviklingshæmning

17/10 2013

I øjeblikket gennemføres to forskningsprojekter om mennesker med udviklingshæmning. Det ene forskningsprojekt har fokus på kriminelle voksne med udviklingshæmning og det andet projekt på pædagogiske metoder over for målgruppen.

Nordisk netværk inviterer til vidensdeling på LinkedIn

11/10 2013

Nordisk netværk om velfærdsteknologi for mennesker med kroniske lidelser inviterer til vidensdeling på LinkedIn

Udbud: Evaluering af 15M-puljen

10/10 2013

Socialstyrelsen udbyder evaluering af projekter under 15M-puljen om 'Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser'

Hele vejen rundt om Cornelia de Langes syndrom

09/10 2013

Cornelia de Langes syndrom medfører - ud over en række alvorlige fysiske og udviklingsmæssige funktionsnedsættelser samt ofte misdannelser - i de fleste tilfælde også autismespektrum forstyrrelser (ASF). Der er nyligt publiceret en alsidig norsk beskrivelse af at leve med syndromet.

Bosteder vil gerne implementere sunde kost- og motionsvaner

07/10 2013

Det er nemmere at indarbejde sunde kostvaner på bostederne end at få beboerne til at dyrke motion. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Socialstyrelsen.

Ny håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats

04/10 2013

Socialstyrelsen udgiver en ny håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende.

Udveksling af oplysninger

03/10 2013

Få vejledning om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse jf. servicelovens § 49 b og § 50 c

Landsdækkende centre målrettet seksuelt misbrugte voksne åbner nu officielt

01/10 2013

Tre nye centre for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, holder nu åbningsreceptioner. Centrene er placeret i Odense, Århus og København. Tilsammen dækker de hele landet.

Børnehuse til børn og unge, der har været udsat for overgreb

01/10 2013

Nu åbner fem børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune for børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Hent de nye værktøjer til børnehandicapområdet

30/09 2013

Socialstyrelsen offentliggør nu en række nye værktøjer til sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser

Digital velfærdsstrategi

30/09 2013

Ny velfærdsteknologi skal give borgerne mere frihed og livskvalitet. Det fremgår af regeringens digitale velfærdsstrategi, som blev præsenteret 30. september 2013.

Kommunale beredskaber

29/09 2013

Fra 1. oktober 2013 er det lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn.

Reportage fra verdenskongres

27/09 2013

Få indblik i den seneste viden og forskning indenfor tale- og sprogvanskeligheder, der blev præsenteret på International Association of Logopedics and Phoniatrics verdenskongres i Torino, Italien.

Alle har ret til at komme indenfor

26/09 2013

Arkitektforening efterspørger i ny idékonkurrence nytænkende og funktionelle forslag til, hvordan indgange til bygninger kan designes og bygges niveaufrit.

Kom til VISO-konference 11. december!

25/09 2013

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap- og udsatteområdet. Oplev en spændende dag med specialiseret viden og erfaringer fra praksis.

Overgrebspakken: Gratis konsulentbistand

25/09 2013

1. oktober 2013 træder lovgivningen i forbindelse med Overgrebspakken i kraft. Socialstyrelsen iværsætter initiativer, der understøtter kommunernes implementering, og tilbyder gratis konsulentbistand.

Nyt faghæfte om stammen

25/09 2013

Ubesvarede spørgsmål og bekymringer kan presse sig på, når ens barn pludseligt begynder at stamme. Faghæftet "Mit barn stammer - hvad gør jeg?" tager udgangspunkt i det at være ’ny’ forælder på området.

Ny kampagne: Nedbryd fordomme om handicap

23/09 2013

Personer med handicap er svage. De har alle samme behov. De kan ikke så meget, og derfor bør man stille mindre krav. Det er blot nogle af de fordomme, som personer med handicap bliver udsat for, og som en ny kampagne fra Socialstyrelsen vil gøre op med.

Kom og del din faglige viden i nyt netværk!

20/09 2013

Hvad rører sig i de andre kommuner af interessante tiltag for borgere med funktionsnedsættelser? Nyt fagligt netværk for ledere og nøglemedarbejdere indenfor handicap og socialpsykiatri giver mulighed for at dele ny viden og forskning på tværs af området.

Få viden ét sted om metoder på demensområdet

18/09 2013

Socialstyrelsen.dk lancerer en styrket formidling af viden om socialfaglige metoder og faglige tilgange på demensområdet.

Huntingtons sygdom: Livskvalitet på lånt tid

17/09 2013

Årsagen er en sjælden mutation, og de første funktionsnedsættelser viser sig typisk i 35-55 års alderen. Symptomerne skyldes nedbrydning af nervevæv i hjernen. 'SINDbladet' har talt med en overlæge på Rigshospitalet og Brian på 37 år. Han fik diagnosen som attenårig og føler nu at "stå med en tikkende bombe inden i".

Har du en elev med Usher syndrom i din klasse eller SFO?

17/09 2013

Nyt hæfte giver lærere, pædagoger og PPR viden om det sjældne Usher syndrom og konkrete vejledninger til, hvordan elever med Usher bedst muligt inkluderes i skolen.

Viden om piger og kvinder med ADHD

12/09 2013

Den ”urolige dreng” og den ”usædvanlige” pige er ikke nødvendigvis en rammende beskrivelse af hvordan ADHD kommer til udtryk hos piger og drenge.

Etisk håndtering af beboermidler - sådan!

11/09 2013

Tre nye pjecer om etisk håndtering af økonomi for borgere på botilbud mv.

Nye film til mennesker med demens

11/09 2013

Socialstyrelsen udsender nu en lang række kortfilm, der er specielt udviklet til mennesker med demens. Filmene distribueres på dvd til alle plejecentre i landet.

Planer for den andens liv

11/09 2013

Rapport fra forskningsprojekt om den socialpædagogiske indsats unge med autisme+ på et botilbud.

Gode erfaringer med faste læger på plejecentre

09/09 2013

En række plejecentre har siden 2012 haft en fast tilknyttet læge, og samarbejdet med personalet er en succes. Det viser et midtvejsnotat med fokus på implementeringen.

Implementeringsstøtte til ICS

06/09 2013

Socialstyrelsen tilbyder ekstra støtte til de kommuner, der vælger at tilslutte sig ICS inden udgangen af 2013.

Beskyttelse af børn mod overgreb

06/09 2013

Den 1. oktober træder ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb i kraft.

Nyt hæfte om videoanalyse

05/09 2013

Videoanalyse er et essentielt pædagogisk redskab i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. Der er netop udgivet et nyt hæfte med beskrivelser, guidelines m.v som en hjælp til videoanalysearbejdet.

PowerPoints fra netværksmøde september 2013

05/09 2013

Netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer og projektledere på hjerneskadeområdet er netop afholdt. Her finder du PowerPoints fra dagene.

Boligkonferencen 2013

04/09 2013

Her finder du oplægholdernes præsentationer fra Boligkonferencen 2013.

Når man ikke selv kan sætte ord på sin smerte

04/09 2013

Socialstyrelsen udgiver nu smerteprofiler og smerteskemaer, der kan være en hjælp for både fagpersoner og pårørende til at tolke og aflæse smerte hos børn og voksne med multihandicap og/eller alvorlig kommunikationsnedsættelse.

Digital selvbetjening og handicap - vejledning til frontpersonale

02/09 2013

Digitaliseringsstyrelsen har produceret vejledningen ”Digital selvbetjening og handicap – vejledning til frontpersonale”, som beskriver nogle af de udfordringer, som mennesker med handicap står med i forhold til it-anvendelse.

Markant færre kvinder og børn flytter tilbage til voldsudøver

30/08 2013

Markant færre kvinder og børn flytter tilbage til voldsudøveren, efter de har haft ophold på et krisecenter. Det viser nye tal fra Socialstyrelsen.

Præsentationer fra Indkøbskonferencen

26/08 2013

Hent oplæggene fra Indkøbskonferencen 2013.

Diagnostisk tigerspring på trapperne

23/08 2013

Det er et stort problem for kommunerne at skulle hjælpe familier, der har fået et barn med funktionsnedsættelser, som skyldes en sjælden sygdom. Nye testmetoder forventes at få stor positiv effekt og skabe betydeligt hurtigere klarhed.

Ny handlingsplan sætter fokus på måltider til ældre

22/08 2013

Socialstyrelsen sætter fokus på måltidets betydning for ældres sundhed og livskvalitet. Det sker med en national handlingsplan, en implementeringsmodel og et forløbsprogram.

Nyt landsdækkende tilbud til seksuelt misbrugte

21/08 2013

Tre nye centre for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, slår dørene op i 2013.

Mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død

16/08 2013

Ifølge et befolkningsbaseret studie fra Sverige er mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død.

Dokumentar om tilgængelighed på nettet

12/08 2013

Ny dokumentar sætter fokus på de udfordringer mennesker med handicap møder i en stadig mere digitaliseret verden.

Autisme og anoreksi

08/08 2013

En videnskabelig undersøgelse har vist, at piger med anoreksi har flere autismelignende træk, end piger uden anoreksi.

Taktilitet

06/08 2013

Hvad betyder brug af den taktile sans for din daglige praksis i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed? Hvad er den taktile sans? Hvordan kan den stimuleres og hvordan kan den taktile sans udnyttes i haptisk og taktil kommunikation?

Ny hjemmeside om inklusion

11/07 2013

Undervisningsministeriet har lanceret hjemmesiden inklusionsudvikling, der skal give kommunerne viden, redskaber og erfaringer om inklusion.

National Handlingsplan om Epilepsi 2013

05/07 2013

Dansk Epilepsiforening har udgivet en handleplan på området.

Kriminalpræventive sociale indsatser

04/07 2013

Du kan nu få viden fra Socialstyrelsens tema- og undervisningsdage: ”Nye lovbestemmelser: kriminalpræventive sociale indsatser målrettet sigtede og domfældte med udviklingshæmning ol.”

Hjælp til tidligere anbragte unge, når de flytter hjemmefra

04/07 2013

For unge, der har været anbragte, kan det være en særlig udfordring at tage hul på voksentilværelsen. For at gøre det mere overskueligt har Socialstyrelsen udarbejdet materialet Kortfortalt til unge, der skal til at flytte for sig selv.

Vellykket kursus i taktil kognition

03/07 2013

Socialstyrelsen har afholdt kursus i taktil kognition i forbindelse med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. Kurset satte fokus på, hvordan forståelse for den taktile kognition kan indgå i arbejdet med at planlægge kommunikationstiltag til mennesker med medfødt døvblindhed.

Håndtering af økonomi for personer med nedsat funktionsevne

03/07 2013

Socialstyrelsen udgiver et nyt informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ny forskning om ADHD i et socialt perspektiv

03/07 2013

To nye forskningsprojekter sætter fokus på opvækstens betydning i forhold til ADHD og effekten af forebyggelse.

Viden fra temadag om erhvervet døvblindhed og demens

02/07 2013

Socialstyrelsen og CFD afholdt i juni en temadag om demens og dobbelt sansetab. Her kan du få del i den viden, der blev formidlet.

Hjælpemidler: Nye skabeloner til kravspecifikationer

01/07 2013

Socialstyrelsen har udarbejdet to nye skabeloner til kravspecifikationer til brug i forbindelse med udbud på hjælpemiddelområdet.

Ny udgivelse om haptiske signaler

01/07 2013

Et nyt hæfte om haptiske signaler fra Materialecentret giver inspiration til at benytte haptisk kommunikation i arbejdet med personer med medfødt og erhvervet døvblindhed.

Vilkår for syns- og læsehandicappede forbedres i hele verden

28/06 2013

I går blev størstedelen af verdens lande enige om en verdensomspændende traktat, som skal sikre syns- og læsehandicappede i hele verden adgang til ophavsretligt beskyttet materiale.

Ny test skal opspore talblinde elever

27/06 2013

Talblinde børn skal fremover blive opdaget hurtigere og få hurtigere hjælp. Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder sammen med SFI på en ny test, der kan opspore børnene.

Designprojekt skaber relationer for borgere med handicap

27/06 2013

På botilbuddet Skansebakken er designere trukket ind i det pædagogiske arbejde for at skaffe nye venner og relationer til beboerne. De foreløbige resultater er positive.

VISO styrker sin indsats på veteranområdet

26/06 2013

VISO tilbyder gratis rådgivning og udredning om de problemer, veteraner kan have. Nu styrkes indsatsen.

Social Fokus stopper

25/06 2013

Social Fokus stopper med udgivelsen af dagens særnummer om ADHD hos børn, unge og voksne.

TEMA om ADHD

25/06 2013

Vi introducerer den nye nationale handleplan og fortæller om helt ny forskning. Vi dykker ned i konkrete eksempler på indsatser for børn, unge og voksne med ADHD og sætter spot på forebyggelse og strategi i kommunerne.

Stor efterspørgsel på rådgivning fra VISO

24/06 2013

Nu udsender VISO igen sit halvårlige nyhedsbrev. Du kan blandt andet læse om det stigende antal, der henvender sig for at få specialrådgivning hos VISO. Nyhedsbrevet giver dig også viden om rådgivning om æresrelaterede konflikter, sjældne handicap og VISO konferencen 2013.

Overgreb i barndommen kan give svære problemer i voksenlivet

20/06 2013

Gruppen af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen står i højere grad uden for arbejdsmarkedet end den samlede befolkning. Det viser ny statistik fra Socialstyrelsen.

Smartphones hjælper psykiatribrugere

19/06 2013

Et projekt i Skanderborg viser, at brug af smartphones kan være med til at give psykiatribrugere et bedre liv. Flere oplever, at de kan mere i hverdagen, og antallet af kommunale støttetimer falder.

Synsnedsættelse – hvad gør jeg?

19/06 2013

Ny artikel gennemgår de aktuelle muligheder for rådgivning, viden og støtte til personer med alvorlig synsnedsættelse.

Stort sammenfald mellem autisme og ADHD

18/06 2013

Tæt på 30 % af alle børn med autisme mellem 4 og 9 år har også ADHD.

Forældre til ordblinde børn har stort udbytte af at udveksle erfaringer

18/06 2013

Forældre til ordblinde børn har gavn af hinanden, viser et projekt på tre folkeskoler og i en læseklasse. Skolerne drager også nytte af, at forældrene mødes i netværk, skriver folkeskolen.dk. Socialstyrelsen har udgivet en guide til, hvordan man etablerer forældrenetværk.

Psykologbehandling hjælper seksuelt misbrugte

17/06 2013

Voksne, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, får det signifikant bedre efter 11 timers psykologbehandling. Det viser evaluering af psykologordning.

Opdateret viden om CHARGE syndrom

14/06 2013

Socialstyrelsen følger løbende med i forskning og viden om CHARGE syndrom. Her kan du læse nye artikler om syndromet samt se videoklip, hvor eksperter på CHARGE området deler deres viden.

Gode ADHD-løsninger er gode borgerløsninger

13/06 2013

Reportage fra lanceringen af ADHD-handleplanen den 21. maj 2013.

Autisme kan ændre sig med alderen

13/06 2013

En lille håndfuld undersøgelser har fulgt mennesker med autisme i mere end tyve år.

Nyt udbud skal sikre ordblinde bedre muligheder

13/06 2013

Arbejdsmarkedsstyrelsen udbyder kontrakt, hvis formål er at give mennesker med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder den bedst mulige støtte.

Debatter om ADHD og brug af evidensbaserede metoder på Folkemødet

12/06 2013

Socialstyrelsen er for første gang til stede på den politiske festival – Folkemøde på Bornholm og tager fat på tidens varme socialpolitiske emner

Ny publikation: Inklusion, deltagelse og bedring

12/06 2013

Indsatser i lokalsamfundet kan medvirke til at understøtte trivsel hos unge med psykosociale vanskeligheder.

Pris til AspIT

12/06 2013

Dansk IT – landets professionelle IT folks egen organisation – giver årets pris til AspIT.

Forældrenetværk om ordblindhed

12/06 2013

Netværk til forældre med ordblinde børn i folkeskolen kan understøtte og styrke skole-hjem-samarbejdet. Find her materiale til opstart af netværk. Du kan blandt andet se filmklip med nogle af de deltagende forældre.

Nota skal producere studiebøger

10/06 2013

1. august begynder Nota at producere studiebøger til elever og studerende med et syns- eller læsehandicap. Ordningen gælder for elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. Det betyder 16.000 nye titler.

Nyt netværk for universitetsstuderende med ordblindhed

10/06 2013

En række initiativer hjælper studerende med ordblindhed igennem studierne på Syddansk Universitet. Et af initiativerne er et netværk.

Vægttab med pædagogisk refleksion

07/06 2013

En vægttabsindsats blev for personalet på botilbuddet Minibo i Aalborg en pædagogisk opvågnen. Indsatsen har affødt en anden tilgang til beboerne – en tilgang baseret på implementering, anerkendende pædagogik og resursesyn frem for problemmættede fortællinger.

Ny publikation: Det gør en forskel

07/06 2013

Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien og vigtigheden af at nedbringe den høje dødelighed og forekomst af livsstilssygdomme for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Integrerede indsatser giver gode resultater

06/06 2013

Det nytter, når kommuner og regioner skaber sammenhængende forløb for at hjælpe en psykisk syg borger tilbage på fode. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI.

Ledsagetolkning - et nyt tilbud

04/06 2013

Mennesker med døvblindhed, der har fået bevilget tolk til et arrangement, kan nu bestille tolken til også at ledsage og tolke på vej til og fra tolkestedet.

Leg for alle på tilgængelige legepladser

03/06 2013

Dansk Standard har udgivet en bog om, hvordan man kan designe udearealer og legepladser, der er tilgængelige for børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Esbjergs udsatte børn skriger på fritidsaktiviteter

31/05 2013

"Halvvejs gennem projekt Aktiv Fritid har Esbjerg Kommune allerede fået aktiveret 188 stærkt socialt udsatte børn." skriver avisen JV Esbjerg.

2010

29/05 2013

Tema: velfærdsteknologi 2013

29/05 2013

”Vi bliver mere selvhjulpne og får mere indhold i vores tilværelse, hvis vi har de hjælpemidler, vi skal bruge.” Sådan siger Grethe Smidt, der har en sjælden demenssygdom. Social Fokus Ældre om velfærdsteknologi tager temperaturen på udviklingen netop nu og peger på nye tendenser.

Inspiration til apps for blinde og svagsynede

28/05 2013

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) har lavet en oversigt over apps, der er anvendelig for blinde og svagsynede.

Pårørende til mennesker med epilepsi i risikogruppe for PTSD

27/05 2013

Ny dansk forskning viser, at pårørende til mennesker med epilepsi ofte rammes af posttraumatisk stress.

Gennemførelse af udviklingsprojekter

23/05 2013

Fire udviklingsprojekter er gennemført med henblik på at forbedre indsatsen for børn, unge og voksne med ADHD.

Ny forskning om ADHD-problematikkens sociale aspekter

23/05 2013

Tværfaglig socialforskning skal bidrage med viden om samfundsmæssige strategier og praktiske løsninger af sociale problemer i relation til børn, unge og voksne med ADHD.

Godt kendskab til børn med nedsat synsfunktion i Danmark

23/05 2013

I Synsregistret ved Kennedy Centret tilmeldes og udredes børn med synshandicap eller mistanke om alvorlig synsnedsættelse. Derfor har vi i Danmark et godt kendskab til synshandicappede børn. Læs ny årsberetning fra registret.

Dårligt fysisk og psykisk helbred hos personer med Usher syndrom type 2

23/05 2013

På Socialstyrelsens hjemmeside formidler vi løbende forskningsresultater fra ind- og udland inden for specifikke handicapområder. Læs her om længe ventet svensk forskning i fysisk og psykisk sundhed hos mennesker med Usher syndrom type 2.

Oplæg fra temadag om el-betjente toilet-badestole 16. maj 2013

22/05 2013

Nu kan du gense oplæggene fra temadagen om el-betjente toilet-badestole, som blev afholdt torsdag d. 16. maj i Middelfart.

Ny national handleplan for ADHD

22/05 2013

Ny ADHD-handleplan giver kommunerne et samlet og ambitiøst afsæt for arbejdet med at hjælpe børn, unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Handleplanen er udarbejdet af Socialstyrelsen og blev i går præsenteret for knap 400 fagfolk på en konference i Odense.

Ny demensguide: Skræddersy den efter dine behov

21/05 2013

I den ny udgave af demensguiden kan du sammensætte indholdet af guiden, så det passer til netop dine behov. Guiden formidler en bred vifte af viden om demens fx juridiske forhold, tilbud og muligheder i forhold hverdagen med demens.

Ny lov skal forhindre anbragte kriminelle i at begå ny kriminalitet

16/05 2013

Folketinget har enstemmigt vedtaget social- og integrationsminister Karen Hækkerups lovforslag, der skal give ansatte på bosteder for kriminelle anbragte mennesker bedre muligheder for at forhindre ny kriminalitet.

Film om arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i skolen

16/05 2013

I Brasilien arbejder fysioterapeut Anna Lucia Rago fra Perkins School, der blandt andet har elever, der er døvblinde, med et projekt om inklusion af børn med særlige behov i de brasilianske skoler. Du kan nu se film om projektet.

Materiale fra udviklingsprogram om tidlige indsatser

16/05 2013

Onsdag den 15.maj 2013 afholdt Nordisk Velfærdscenter i samarbejde med Socialstyrelsen en konference om tidlige indsatser for børn og familier. Var du en af dem, der ikke kom med på konferencen? Få det væsentligste materiale her.

Ny rapport: Elscootere gør livet lettere for gangbesværede

15/05 2013

Elscootere har en stor betydning for borgere med nedsat gangfunktion, konkluderer en undersøgelse gennemført af Socialstyrelsen og Odense Kommune.

Ny undersøgelse af behov blandt pårørende til mennesker med demens

07/05 2013

Når et menneske får en demenssygdom, er det hele familien, der rammes. Mange pårørende til mennesker med en demenssygdom yder en væsentlig indsats i forhold til pleje og omsorg af en demensramt ægtefælle/samlever eller forælder.

Erfaringer med innovation og teknologi til mennesker med demens

07/05 2013

Socialstyrelsen og Teknologisk Institut udgiver magasin om brugerdreven innovation (og demens). Som afslutning på projektet Demens i Hjemmet har Socialstyrelsen og Teknologisk Institut – Center for Robotteknologi udgivet ”Demens i Hjemmet-et brugerdrevent innovationsprojekt”.

Opsamling fra årets Hjernetumordag

07/05 2013

Tirsdag den 23. april blev den årlige Hjernetumordag afholdt. En indholdsrig dag med mange interessante oplæg og god debat. Få her et kort uddrag af nogle af dagens højdepunkter.

Socialstyrelsens nyhedsbrev – er det brugbart for dig?

07/05 2013

Hvem er du, og hvordan bruger du Socialstyrelsens nyhedsbrev? Vi vil gerne vide mere om dig, der abonnerer på socialstyrelsens nyhedsbrev. Vi vil derfor være rigtig glade, hvis du vil give os få minutter af din tid og være med til at gøre os klogere på, om du har gavn af Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

07/05 2013

Sammenlignet med andre aldersgrupper har ældre mennesker de højeste selvmordsrater, og det er især ældre mænd over 85 år, som begår selvmord. Socialstyrelsen starter nyt projekt, der skal forebygge og hindre selvmordsadfærd blandt ældre.

Dansk forsker modtager international epilepsipris

06/05 2013

Danske Henrik Klitgaard modtager Epilepsy Therapy Project Lifetime Accelerator Award

Positive erfaringer med systematisk at vurdere risiko for kriminalitet

01/05 2013

Socialstyrelsen har sammen med tre kommuner udarbejdet og afprøvet et skema, der systematisk kan afdække, om der er faktorer, der øger risikoen for, at et barn eller en ung vil ende i kriminalitet. De første erfaringer er positive, viser evaluering fra SFI (Det nationale Forskningscenter for Velfærd).

Dobbelt sansetab kan give stress

30/04 2013

FDDB har undersøgt personer med døvblindheds oplevelse af stress. Det er der kommet en spændende rapport ud af, der bl.a. viser, at det dobbelte sansetab indebærer, at kroppen sættes på overarbejde og at både krop og sind tappes for energi.

Tema om sammenhængende forløb

29/04 2013

Social Fokus handler denne gang om sammenhængende forløb på udsatteområdet.

Kampagne: Aktiv med demens

23/04 2013

Hvert år får mange tusinde danskere diagnosen demens. Et aktivt fritidsliv spiller en afgørende rolle for, at de kan få et godt liv trods deres sygdom. Derfor har det stor værdi, at landets foreninger gør en indsats for at fastholde personer med demens i deres fritidsinteresser.

Udbredelse af metoder der virker for udadreagerende børn og unge

23/04 2013

Arbejdet med evidensbaserede familieprogrammer har gennem flere år vist en positiv effekt og øget trivslen blandt udadreagerende børn, unge og deres familier. Samtidigt har kommunen opnået mere effektive arbejdsgange, når deres medarbejdere arbejder efter én fælles metode.

Stor donation til autismeforskning

23/04 2013

TrygFonden donerer penge til forskning om børn med problemskabende adfærd.

Nyt inspirationshæfte: Et godt ældreliv med dobbelt sansetab

22/04 2013

Få viden om de vanskeligheder, som ældre med dobbelt sansetab/erhvervet døvblindhed oplever.

Psykologhjælp gavner børn på krisecentre

18/04 2013

Ny evaluering viser, at børn, der opholder sig på krisecentre, har gavn af ordning, hvor de kan få hjælp af en psykolog.

Nyt hæfte om forebyggelse af ungdomskriminalitet

18/04 2013

VISO i Socialstyrelsen har udarbejdet et fagligt hæfte om sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Formålet er at give inspiration til det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunerne. Det er andet hæfte i serien: Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Ny undervisningspakke om medborgerskab

16/04 2013

Socialstyrelsen har udviklet en undervisningspakke om emnet medborgerskab. Undervisningspakken skal bidrage til, at personer med kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden om egne rettigheder og deres muligheder for at udøve dem i praksis.

Gratis oplæg om inklusion i foreningslivet

15/04 2013

Socialstyrelsen har i samarbejde med fire kommuner gennemført metodeafprøvningsprojektet Fritidsguider. Projektet har vist, at det er muligt at inkludere mennesker med handicap og sindslidelser i det almindelige foreningsliv ved at gøre en lille, men målrettet indsats.

Ny rapport om multimodal læring

11/04 2013

Ny rapport viser, at brug af multimodal læring kan øge alle medarbejderes forståelse og deltagelse i deres arbejdsfunktion. Det kan også mindske risikoen for nedslidning af medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder.

Kommuner søges til projekter om forebyggelse på ældreområdet

10/04 2013

Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der vil være med til at afprøve og evaluere en række metoder og anbefalinger i det forebyggende arbejde på ældreområdet. Interesserede kommuner opfordres derfor til at give deres interesse til kende.

Afasi i praksis

08/04 2013

Sammendrag fra konference om afasi i praksis, hvor over 100 deltagere fik viden om blandt andet lovgivning, handicapkonvention og metoder.

Faghæfte om autisme

04/04 2013

Et nyt faghæfte, Autisme anno 2013 – giver eksempler på national og international viden, samt tegner et billede af den kompleksitet, bredde og lødighed, der kendetegner viden om autisme i øjeblikket.

SFI-konference

29/03 2013

SFI afholder onsdag den 3. april 2013 konferencen 'Rammer for relationer'. I underoverskriften stilles spørgsmålet: Hvordan er den verden der omgiver udsatte børn og unge?

29 millioner kroner til viden om inklusion og specialundervisning

21/03 2013

Ministeriet for Børn og Undervisning samler al tilgængelig viden om inklusion og specialundervisning i et nyt ressourcecenter og afsætter samtidig 29 millioner kroner til projekter, som skal skabe mere viden om området.

Ny svensk håndbog om livet med Retinitis Pigmentosa eller Usher syndrom

21/03 2013

”Att leva med RP” er titlen på en ny svensk håndbog, der beskriver, hvordan det er at leve med RP (Retinitis Pigmentosa) eller med Usher syndrom.

Ny strategi for digital velfærd

21/03 2013

Regeringens nye strategi for digital velfærd skal blandt andet gøre det lettere at udveksle viden blandt fagfolk. Socialstyrelsen er godt i gang med arbejdet med fx digital videndeling.

VISO rådgiver om sjældne handicap

21/03 2013

Fra 1. april bliver rådgivningen om sjældne handicap en del af VISOs specialrådgivning. Det betyder, at fagfolk og borgere kan få rådgivning hos VISO om socialfaglige og socialpædagogiske problemstillinger, der følger af et sjældent handicap.

Ny beskrivelse af Rett syndrom

15/03 2013

Der er udarbejdet en ny beskrivelse af Retts syndrom. Forfatter er overlæge Anne-Marie Bisgaard fra Center for Rett Syndrom, Kennedy Centret.

Fotoudstilling: 'Menneske på trods'

15/03 2013

Socialstyrelsens udstilling 'Menneske på trods' portrætterer livet med medfødt døvblindhed. Udstillingen er lige nu på vej rundt i Danmark og kan lånes ganske gratis af interesserede udstillingssteder.

Fremragende resultater på ordblindeefterskoler

14/03 2013

Elever på landets ordblindeefterskoler oplever en eksplosiv udvikling i læsefærdigheder.

Oversættelse af artikel: Fremkommelige Landskaber - nu på engelsk

12/03 2013

Socialstyrelsen udgiver nu pædagogisk konsulent Bente Ramsings artikel ”Fremkommelige Landskaber”, om udviklingen hos børn med Usher syndrom type 1, i en engelsk version.

Akut social hjælp giver sindslidende bedre livskvalitet

12/03 2013

Tilbud om akut social hjælp til mennesker med sindslidelse giver bedre livskvalitet. Det viser evaluering af forsøg med lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Har du været anbragt? - fortæl din historie

12/03 2013

Et stort antal danskere har været anbragt udenfor hjemmet. Der er meget begrænset viden om, hvordan livet har været for dem. For at rette op på dette har Socialstyrelsen iværksat et socialhistorisk forskningsprojekt, som skal bevare, dokumentere og formidle historien om børn og voksne, som har været anbragte i perioden 1945-1980.

Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb

11/03 2013

Hvordan oplever forældre til unge med erhvervet hjerneskade den hjælp, de får under deres barns neurorehabiliteringsforløb, og hvilke udfordringer må de håndtere undervejs? Læs rapport fra Region Hovedstaden.

Opsamling fra konferencen Handicap 2013: Diversitet – design – social innovation

11/03 2013

Læs reportage fra dagen og få adgang til oplægsholdernes PowerPoints.

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

07/03 2013

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

Teknologi og hjælpemidler til mennesker med psykisk sygdom

06/03 2013

Nyt tema om teknologi og hjælpemidler for mennesker med psykisk sygdom, der kan spille en væsentlig rolle i forhold til recovery.

Ny bog: Kommunikative relationer

06/03 2013

At kommunikere med mennesker med medfødt døvblindhed er en stor udfordring. I den nye bog "Kommunikative relationer" kan du hente inspiration og få et pædagogisk analyseværktøj, som du kan bruge i udviklingen af kommunikationen.

Ny vicedirektør i Socialstyrelsen

27/02 2013

Socialstyrelsen har netop ansat Torben Buse som ny vicedirektør. Torben Buse skal være chef for Metode-enheden og fungere som stedfortræder for styrelsens direktør. Torben Buse kommer fra en stilling som strategichef i Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse.

Sådan følges I ad – når den ene er blind eller svagsynet

27/02 2013

To nye plakater fra Socialstyrelsen viser, hvordan man bedst følges ad, når den ene person er blind eller svagsynet.

SFI-rapport om ordblindhed og handicap

27/02 2013

Ny undersøgelse fra SFI viser, at personer med helbredsmæssige handicap oftere har læse- og skrivevanskeligheder end personer uden handicap. Og at det medfører større konsekvenser for beskæftigelsen for personer med handicap.

Konkrete værktøjer til at forebygge overgreb mod anbragte børn og unge

27/02 2013

Hvordan bliver fagfolk bedre til den tidlige opsporing og til at forebygge, at børn og unge udsættes for seksuelle overgreb? De spørgsmål har SISO i Socialstyrelsen forsøgt at besvare i et konkret projekt.

Bedre hjælp til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

27/02 2013

Seksuelle overgreb: Nyt metodeudviklingsprojekt skal bidrage til, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser tilbydes professionel behandling, hvis de har været udsat for seksuelle overgreb.

Afdækning af social IKT i Danmark

20/02 2013

Socialt Udviklingscenter SUS har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en landsdækkende afdækning af arbejdet med social IKT på bosteder for mennesker med handicap.

Autisme klædt i pink

20/02 2013

Autisme handler ikke kun om drenge. Derfor samarbejder flere europæiske lande om at afdække livskvaliteten for unge piger og kvinder med autisme i EU-projektet Autism in Pink.

Ordblindhed i gymnasiet

18/02 2013

Unge mennesker, der er ordblinde, klarer sig lige så godt, som deres kammerater, viser en undersøgelse, som Foreningen af Læsevejledere i de Gymnasiale og Videregående Uddannelser står bag.

Mennesker der er døvblindes brug af iPhone

18/02 2013

Et svensk projekt uddanner mennesker med døvblindhed i anvendelse af iPhone til informationstilegnelse. Teknikken beriger manges hverdag, men er også en stadig udfordring for en del af de mennesker, der er døvblinde.

Viden om hjælpemidler

13/02 2013

Du har nu mulighed for at finde viden om hjælpemidler på Socialstyrelsens hjemmeside.

Oversigt over hjælpemidler til specifikke målgrupper

13/02 2013

Hjælpemiddelbasen har fået en ny indgang til oversigter over hvilke hjælpemidler, der kan være relevante for personer med forskellige funktionsnedsættelser.

Blindhed i medierne

11/02 2013

Undersøgelse fra Socialstyrelsen analyserer hvilke betydninger og hvilket image, medierne er med til at skabe og formidle om blindheden.

Nyt oplag af hæftet ”Hele vejen Rundt” om unge og rusmidler

11/02 2013

1. oplag af hæftet "Hele vejen rundt" blev revet væk, og der er derfor trykt nye eksemplarer. Hæftet giver dig viden, redskaber og inspiration til arbejde med unge og rusmidler

Reportage: Temadag om at læse og skrive med håndholdt teknologi

11/02 2013

Læs reportage fra temadagen den 29. januar, der var en gentagelse af den populære temadag 28. november, 2012. Fokus var igen på den rivende udvikling af håndholdt teknologi – og implementeringen og anvendelsen af denne.

Tema: handicap og retssikkerhed

08/02 2013

Sagsbehandlingen er helt central, når det handler om retssikkerheden på det sociale område. Det understreges af flere eksperter i et nyt nummer af Social Fokus. Vi bringer et tema om retssikkerhed og selvbestemmelse for mennesker med funktionsnedsættelser.

Nyt værktøj til UU-vejlederne om unge med synshandicap

06/02 2013

På Uddannelses Guiden kan du nu finde basal viden om unge med synshandicap samt hvilke ressourcer vejlederen kan inddrage i vejledningen.

PowerPoints: Årsmøde for hjerneskadekoordinatorer 2013

05/02 2013

Det årlige netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer er netop afholdt. Find her PowerPoints fra dagene plus et par henvisninger til interessant viden på området anbefalet af koordinatorerne selv.

At tale med børn om funktionsnedsættelser, følelser og oplevelser

01/02 2013

Tidligere blev forældre advaret mod at tale med deres børn om sygdomme med dårlige fremtidsudsigter. Nu opfordres de til at gøre det. Hvorfor er det vigtigt at tale med børn om dette, og hvilke forudsætninger har børn for at deltage i sådanne samtaler? En psykolog på center for sjældne funktionsnedsættelser har skrevet en artikel om dette tema.

Aalborg er Årets Idrætskommune

31/01 2013

"...til 'Sport 2012' blev Aalborg Kommune kåret som vinder af DIFs pris 'Årets Idrætskommune 2012'. Prisen blev overrakt af statsminister Helle Thorning Schmidt." skriver Dansk Idrætsforbund.

Konference: Forebyggelse som alternativ til anbringelse

29/01 2013

Kom til konference i DGI-byen 7. marts og hør om resultaterne fra dialogprojekt om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Socialstyrelsen har gennemført projektet i samarbejde med 10 kommuner, SFI og COWI.

Ændret lov om tandskader som følge af epilepsi

28/01 2013

Den 1. februar 2013 træder en ændring af sundhedsloven mht. tandpleje i kraft.

Gode erfaringer med læsemakkere i folkeskolen

28/01 2013

Læsemakkere kan styrke både den faglige indlæring og de sociale relationer på en lang række punkter, viser erfaringerne fra 4 års arbejde med Projekt Læsemakker - et ”tutoring”-program på tværs af alder.

Debat: Tilgængelighed til bygninger

24/01 2013

Andet seminar i rækken af debatter om rettigheder for mennesker med handicap med bl.a. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

CP og arbejdsmarkedet

24/01 2013

Ny undersøgelse af sammenhængen mellem cerebral parese og tilknytning til arbejdsmarkedet søsættes

Inklusion i grundskolen - hvad virker?

23/01 2013

Ny forskning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Nemmere NemID til mennesker med bevægelseshandicap

15/01 2013

NemID på hardware er en løsning, hvor brugerens NemID er gemt på et særligt sikret USB-stick, og derfor behøver man ikke bruge det nøglekort, der normalt hører til NemID.

100 millioner til unge med hjerneskade

15/01 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmønter 100 mio. kr. til landets fem regioner til styrkelse af indsatsen for unge, der har fået en hjerneskade.

Nyt faghæfte om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

14/01 2013

Hvilke drømme og håb har unge med fx ordblindhed, stammen eller hørehandicap for fremtiden? Og hvad skal der til, for at de kan få opfyldt deres fremtidsforhåbninger?

Projekt Unges Misbrug takker af

14/01 2013

Projekt Unges Misbrug lukker efter fire år med udgangen af 2012. Fokus i projektet har været at styrke det tværfaglige samarbejde og medvirke til at opkvalificere fagfolk, der beskæftiger sig med unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Musikken viser vej ud af isolation

11/01 2013

Helt ny forskning fra Aalborg Universitet viser, at musikterapi kan hjælpe personer med en hjerneskade til større livskvalitet og et mere positivt forhold til deres omverden.

Tid til ski?

10/01 2013

Årets første måneder er for manges vedkommende ensbetydende med skiferie. Også for personer med bevægelseshandicap er der muligheder for at tage turen ned af løjperne.

Ny artikel om børn med Usher syndrom type 1

10/01 2013

I artiklen "Fremkommelige landskaber" peger pædagogisk konsulent Bente Ramsing på typiske udviklingskarakteristika og mulige pædagogiske interventioner for børn med Usher syndrom type 1.

Ny viden om børn og unge med erhvervet døvblindhed

10/01 2013

Her på siderne kan du nu finde ny viden om erhvervet døvblindhed (kombineret høre- og synsnedsættelse) hos børn og unge.

Tidsskrifter om epilepsi

09/01 2013

Du kan nu få et overblik over de senest udgivede tidsskrifter på epilepsiområdet. I denne omgang drejer det sig om tidsskrifter for perioden december 2012 – januar 2013.

Bedre tildeling af hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne

08/01 2013

Styrket samarbejde mellem visitator, terapeut og hjemmeplejen sammen med et øget fokus på hjælpemidler gør ældre borgere mere selvhjulpne. Det viser et forsøg i tre kommuner.

VISO rådgiver om æresrelaterede konflikter

08/01 2013

VISO yder nu gratis rådgivning og udredning i sager om æresrelaterede konflikter og tilbyder at opkvalificere fagpersoners viden på området.

Familien skal være en del af behandlingen

07/01 2013

Forskning viser, at når familie og netværk inddrages i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, kan det betyde en reduceret risiko for både tilbagefald og for genindlæggelse. Ny artikel beskriver, hvilke elementer der danner baggrund for de positive forskningsresultater.

160 udsatte børn har fået hjælp til et aktivt fritidsliv

07/01 2013

"Silkeborg Kommune og DGI Midtjylland tilbyder betalt kontingent og voksne at følges med til træning for at få flere udsatte børn til at følge faste fritidsaktiviteter" skriver Midtjyllands Avis.

Nyt informationsark om verbal dyspraksi

07/01 2013

Informationsarket giver brugbar information til samtlige PPR-kontorer.

Esbjerg aktiverer udsatte børn

04/01 2013

"Allerede efter det første år af det fire-årige projekt med at få aktiveret stærkt socialt udsatte børn i forenings- og klublivet tegner det til en stor succes i Esbjerg Kommune, (...)" skriver Jydske Vestkysten.

Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser

21/12 2012

Smartphones kan give børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD mere struktur på skoledagen og medvirke til at reducere konflikter. Det viser et forsøg i to folkeskoler.

Bliv opdateret om udviklingshæmning

20/12 2012

Socialstyrelsen.dk samler nu viden om udviklingshæmning. Viden, der kan være til oplysning og inspiration for alle, der interesserer sig for målgruppen.

Tema om efterværn

18/12 2012

Relevant viden om efterværn i denne udgave af bladet Social Fokus Børn & Unge og på socialstyrelsen.dk

Temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning

13/12 2012

Læs kort reportage fra Socialstyrelsens temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning og få adgang til dagens PowerPoints.

Fritidspas giver adgang til fællesskab

13/12 2012

"Norddjurs: Et aktivt fritidsliv rummer mange potentialer for børn og unge. Det giver adgang til at deltage i sociale fællesskaber og netværk og fremmer generel sundhed og trivsel." skriver Grenaa Bladet.

Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen

12/12 2012

Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Center for Rusmiddelforskning inviterer til fælles årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen den 30. januar 2013.

Materiale fra netværksmøde for psykiatrikoordinatorer

12/12 2012

Læs referat fra dagen og få slides fra bl.a. oplæg om Psykiatriudvalgets arbejde v/ udvalgsformand og direktør i Sundhedsstyrelsen Vagn Nielsen og sekretariatsleder Frederikke Beer.

Nyt nyhedsbrev

11/12 2012

Flere faglige kategorier, mere målrettet indhold

Skema til iagttagelse af synsproblemer hos mennesker med udviklingshæmning

10/12 2012

Det kan være vanskeligt at opdage, at en person med udviklingshæmning har nedsat syn. Ved at iagttage personen nøje vil man i nogle tilfælde se tegn på synsnedsættelse. Notér den enkeltes synsproblemer i dette skema.

Ny hjemmeside og forum for forældre til blinde børn

07/12 2012

På hjemmesiden www.øjenåbner.nu fortæller forældre og børn om deres oplevelser med et synshandicap i familien. Siden indeholder også forum, hvor forældrene kan udveksle gode råd og erfaringer.

Børn med Cornelia de Langes syndrom og de pædagogiske udfordringer

07/12 2012

En undersøgelse i forbindelse med et specialpædagogisk masterprojekt om det sjældne genetiske Cornelia de Langes syndrom viser, at børn med sygdommen indbyrdes er meget forskellige.

Kortere sagsbehandlingstider for mentalundersøgelser

07/12 2012

Ny rapport fra Justitsministeriet anbefaler tiltag, som skal reducere sagsbehandlingstiden for mentalundersøgelser i straffesager.

Handicap 2013 - diversitet – design – social innovation

06/12 2012

Sæt kryds i kalenderen den 28. februar 2013, hvor Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i Socialstyrelsen indbyder til konference om tværgående nybrud på handicapområdet.

Ny håndbog og film om forældresamarbejde

05/12 2012

Forældre til børn der er anbragt har brug for at blive inddraget og støttet. Ny håndbog giver redskaber til et godt samarbejde med forældrene, og i tre små film giver børn, unge og forældre deres perspektiver på samarbejdet.

Konference: Afasi i praksis

05/12 2012

Konferencen sætter fokus på forskellige aspekter ved indsatsen til afasiramte og finder sted den 20. marts 2013 i Odense.

Ny hjemmeside sætter fokus på handicapdimensionen i CSR

03/12 2012

DISCUS har gennem de seneste to år samarbejdet med Danske Handicaporganisationer om at etablere et nyt koncept: CSR-D (Corporate Social Responsibility – Disability). Det er der nu kommet hjemmesiden CSR-D.dk ud af.

Hjerneskaderehabilitering

03/12 2012

Kommunerne Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Faxe er gået sammen om at styrke rehabiliteringen af borgere med hjerneskade. Projektleder Jacob Mazanti beretter om det tværkommunale hjerneskadeprojekt i nyt nummer af Socialstyrelsens fagblad inkl.

E-læringskursus - klare svar og konkret viden til dig, der ansætter handicaphjælpere

03/12 2012

Hvad skal man være opmærksom på, når man som borger er arbejdsleder eller arbejdsgiver for sine handicaphjælpere? Socialstyrelsen lancerer nyt e-læringskursus om bl.a. ansættelsesforhold, ledelse og kommunikation for dig, der har en BPA-ordning.

Tankevækkende portræt

03/12 2012

Hvad betyder det først at få konstateret ADHD i en sen alder? Læs portræt i nyt nummer af Socialstyrelsens fagblad inkl., der netop er udkommet.

Ny undersøgelse skal dokumentere historien for udsatte grupper

03/12 2012

En ny undersøgelse skal dokumentere historien om mennesker med handicap, sindslidelser, børn på børnehjem og andre nulevende, der har været under social forsorg i perioden fra 1945 og frem til 1980. Svendborg Museum vil stå for undersøgelsen.

Inklusion i en brydningstid

01/12 2012

Interview med forsker Tine Basse Fisker om inklusion.

Tema om demens

30/11 2012

Spot på den nationale handlingsplan for demens. Du kan også dykke ned i den øvrige viden om demens vi har samlet her på siden.

Få viden om ledsageordningen for 12-18-årige med handicap

29/11 2012

Fyraftensmøder: I januar og februar 2013 inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøder om ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med handicap. Møderne finder sted fem steder i landet, og det er gratis at deltage.

Handicapkonventionen foldes ud

29/11 2012

Nyt nummer af fagbladet inkl. sætter fokus på FN’s Handicapkonvention i et større tema. Læs bl.a. om, hvordan Institut for Menneskerettigheder griber opgaven an med vidensarbejdet i og omkring Handicapkonventionen.

Nyt tema om aldring og demens hos mennesker med udviklingshæmning

29/11 2012

Det skønnes, at antallet af ældre med udviklingshæmning i Danmark vokser, og at en større andel rammes af demenssygdomme.

Video fra konference om psykiatri og rehabilitering

29/11 2012

Var du ikke med på konferencen ”Integreret psykiatri og rehabilitering – en fælles platfom”? Nu kan du få et indblik i den dialog og erfaringsudveksling, der var på konferencen bl.a. i form af video fra dagene.

CHARGE syndrom

22/11 2012

Nyt om CHARGE: konferencer, netværk, på facebook

Reportage og PowerPoints fra temadag

22/11 2012

Læs en reportage fra temadagen Hjerneskade - identitet og selvforståelse og se oplægholdernes PP'er.

Netværk til fagfolk

22/11 2012

Online-netværk om informations- og kommunikationsteknologiske løsninger.

Inklusionsunderstøttende pris til danske RoboBraille

22/11 2012

RoboBraille, en gratis e-service for synshandicappede og ordblinde, vinder international pris.

3 gode grunde til at besøge hjemmeside om botilbud

21/11 2012

Nyt tema om organisering, film og artikler på socialstyrelsen.dk/bo-liv. 3 gode grunde til at besøge siden, der giver dig overblik og relevant viden om støtte og indsatser i botilbud.

Aktuel viden og perspektiv på hjerneskadeområdet

20/11 2012

Fokus på rehabilitering, koordination og neurofaglighed anno 2012 i nyt faghæfte om hjernskadeområdet.

Nye tidsskrifter

20/11 2012

Hermed de nyeste tidsskrifter på epilepsiområdet for perioden september, oktober og november 2012.

Evaluering: Spiserobotter giver bedre livskvalitet

14/11 2012

Ny evaluering af forsøg med spiserobotter viser, at robotterne giver mennesker med funktionsnedsættelse i arme og hænder større selvstændighed, selvtillid og en samlet bedre livskvalitet.

Opsamling fra konferencen Integreret psykiatri og rehabilitering

13/11 2012

Nu kan de, der ikke deltog i konferencen Integreret psykiatri og rehabilitering - en fælles platform, få mulighed for et indblik i den dialog og erfaringsudveksling, der var på konferencen. Få bl.a. video og referat fra dagene.

A-tek Konferencen 2012

13/11 2012

Solen stod højt over Odense da Socialstyrelsens direktør Knud Aarup åbnede årets A-tek konference og bød de godt 350 deltagere velkommen.

Sociale medier er til hjælp for unge med psykisk sygdom

09/11 2012

Unge med psykisk sygdom bruger i stigende grad Facebook og andre sociale medier som platforme, hvor de kan være åbne om sygdommen og få kontakt med andre i samme situation.

National konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

09/11 2012

Patienten kender bedst sin egen sygdom og skal derfor i højere grad inddrages i behandlingen. Det er konklusionen efter den første nationale konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Medicinpædagogik gør brugerne til eksperter i eget liv

09/11 2012

Medicinpædagogik hjælper mennesker med psykiske lidelser til at mestre eget medicinforbrug. Bliv klædt på til arbejdet med metoderne.

Ny forskning om ADHD i et socialt perspektiv

09/11 2012

5.8 mio. kr. til forskning, der sætter spot på de sociale faktorer, der har betydning for børns udvikling af ADHD og effekten af konkrete sociale indsatser over for unge og voksne med ADHD.

Penge til forskning om ADHD i et socialt perspektiv

09/11 2012

5.8 mio. kr. til forskning, der sætter spot på de sociale faktorer, der har betydning for børns udvikling af ADHD og effekten af konkrete sociale indsatser over for unge og voksne med ADHD.

Reportager fra konference om døvblindhed

09/11 2012

ViHS i Socialstyrelsen er med på international konference om erhvervet døvblindhed. Og rapporterer løbende om konferencen. Den 9. internationale konference om erhvervet døvblindhed ”Independent Dependency – Living in two Realities " (ADBN) løber af stablen disse dage i Lund i Sverige.

Ny forskning om ADHD i et socialt perspektiv

09/11 2012

5.8 mio. kr. til forskning, der sætter spot på de sociale faktorer, der har betydning for børns udvikling af ADHD og effekten af konkrete sociale indsatser over for unge og voksne med ADHD.

Konference om piger og kvinder med ADHD

09/11 2012

Heldagskonference med Svenny Kopp og Kirsten Callesen sætter spot på den seneste forskning om piger og kvinder med ADHD.

Reportager fra konference om døvblindhed

08/11 2012

ViHS i Socialstyrelsen er med på international konference om erhvervet døvblindhed. Og rapporterer løbende om konferencen. Den 9. internationale konference om erhvervet døvblindhed ”Independent Dependency – Living in two Realities " (ADBN) løber af stablen disse dage i Lund i Sverige.

Medicinpædagogik gør brugerne til eksperter i eget liv

08/11 2012

Medicinpædagogik hjælper mennesker med psykiske lidelser til at mestre eget medicinforbrug. Bliv klædt på til arbejdet med metoderne.

It-rygsække skal hjælpe elever med ordblindhed

07/11 2012

Fra nytår vil alle ordblinde elever på ungdomsuddannelserne få en it-rygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at gennemføre uddannelsen.

Konference om indretning og pladskrav til svært overvægtige

05/11 2012

Bliv klogere på hvordan du reducerer risikoen for arbejdsskader og nedslidning i arbejdet med svært overvægtige. Få resultaterne fra nyt projekt om pladskrav og indretning.

Der skal være plads til gensidighed i samværet med børn

01/11 2012

Børn med bl.a. udviklingshandicap er i for høj grad modtagere af vores omsorg og pædagogik. Ifølge norsk specialpædagog og psykoterapeut, Anne Carling, er forældre og fagfolk ofte for optagede af at finde ud af, hvad barnet kan, i stedet for, hvem barnet er.

Ny lov skal forhindre, at kriminelle udviklingshæmmede begår ny kriminalitet

01/11 2012

Ansatte på bosteder får mulighed for at forhindre kriminelle udviklingshæmmede i at begå ny kriminalitet. Satspuljepartierne er netop blevet enige om at ændre loven, så det sociale system kan gribe ind og tage f.eks. computer og mobiltelefon fra en beboer, som bruger dem til strafbare handlinger.

PowerPoints fra konference

31/10 2012

Find her PowerPoints til de faglige oplæg på konferencen Integreret psykiatri og rehabilitering - en fælles platform.

Når mennesker med og uden hørevanskeligheder skal snakke sammen

31/10 2012

Fire plakater inviterer til fantasi og dialog om kommunikation med mennesker med hørehandicap

Når mennesker med og uden hørevanskeligheder skal snakke sammen

31/10 2012

Fire plakater inviterer til fantasi og dialog om kommunikation med mennesker med hørehandicap

4. Nordiske afasi konference

31/10 2012

Konferencens emne er "Aphasia and participation in life". Programmet vil bestå af tre hovedforedrag af internationale forskere samt indlæg af nordiske forskere og behandlere. Der vil desuden være posterudstilling.

Tal vedrørende foranstaltningsdomme til mennesker med udviklingshæmning

30/10 2012

Justitsministeriets Forskningskontor har netop offentliggjort en redegørelse om nye foranstaltningsdomme i 2011 og forløbet af domme afsagt i 2006. Det gælder blandt andet for den gruppe af dømte, som straffeloven omtaler som ’mentalt retarderede’.

Et liv med borderline. Interessant artikel fra Danske Kommuner.

30/10 2012

I mere end ti år skjulte Mia sine plagsomme tanker bag et neutralt ansigt og sine snitsår under lange ærmer. Projekt LivsMestring i Slagelse Kommune hjalp hende med at rumme både sine lyse og mørke følelser, og med at finde retning i en tilværelse med borderline.

Det Centrale Handicapråds årsberetning 2011-2012

29/10 2012

Årsberetningen er en hjemmeside med fotos, videoer og tekst om og med rådets medlemmer, arbejdstemaer, samarbejdspartnere, holdningspapirer og meget mere.

Borgerne er med hele vejen

26/10 2012

"Vi implementerer intet, uden borgerne er involverede fra start". Sådan siger Jane Svendsen, Høje Taastrup, der er projektleder for implementeringen af Medicinpædagogik og og psykoedukation i kommunen.

Inspirerende inklusionsarbejde fra Australien

23/10 2012

Dr. Loretta Giorcelli fortæller i tre små film om sin forskning og praksiserfaring med inklusion af børn med ADHD i den almene skole.

Bred vifte af viden om ADHD

23/10 2012

Nu kan du finde en bred vifte af viden om ADHD her på socialstyrelsen.dk.

Mødre med rygmarvsskader

19/10 2012

Ny, norsk forskning undersøger, hvordan nybagte mødre med rygmarvsskader håndterer deres dagligdag og hvilke barrierer, de møder i omgivelserne.

Fond investerer i virksomhed for synshandicappede

16/10 2012

Den Sociale Kapitalfond har nu foretaget sin anden investering. Denne gang er det i virksomheden Telehandelshuset i Høje Taastrup.

Nyt forskningsprojekt om tidlig identifikation

16/10 2012

De eksisterende testredskaber til tidlig opsporing af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder er ikke særligt præcise. Det er baggrunden for et nyt forskningsprojekt.

Aktuel international handicapforskning

16/10 2012

Er man interesseret i, hvad der rører sig i den internationale handicapforskning, kan man med fordel kaste et blik i "Book of abstracts" fra dette års "Disability Studies Conference" ved universitetet i Lancaster.

Svensk værktøj til vidensbaseret praksis

16/10 2012

I september 2012 udgav Socialstyrelsen i Sverige "Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)". MOS er en metode til på systematisk vis at vidensbasere det sociale arbejde på individniveau.

Tv-serie med Ingrid, der er født døvblind

16/10 2012

31-årige Ingrid Olesen er med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. Nu giver to pædagoger hende en større forståelse af hendes omverden i et nyt skoleprojekt. Hvordan det er forløbet kan ses i tv-serien "Ingrids skoleprojekt" på TV/MIDT-VEST d. 22. oktober.

Brugerundersøgelse af handicap-området på socialstyrelsen.dk

12/10 2012

Hjælp os med at blive bedre og du får chancen for at vinde biografbilletter.

Stort forskningsprojekt om døves levevilkår

11/10 2012

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) kortlægger forskning af døves levevilkår i Danmark. Rapporten ventes at være færdig i januar 2014.

Tidlig identifikation af børn med risiko for læsevanskeligheder

10/10 2012

De eksisterende testredskaber til tidlig opsporing af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder er ikke særligt præcise. Det betyder, at en del af de børn, der ville have haft gavn af en forstærket forebyggende indsats i de første skoleår, ikke bliver identificeret i tide.

Hvor tit møder du en blind person? Sådan følges I ad

09/10 2012

Genoptryk af pjecen "Sådan følges I ad – når den ene er blind eller svagsynet".

Hvor tit møder du en blind person? Sådan følges I ad

09/10 2012

Genoptryk af pjecen "Sådan følges I ad – når den ene er blind eller svagsynet".

Temadag: Didaktik og implementering af læseteknologi

08/10 2012

ROAL inviterer til debat i konferencesalen på MarselisborgCentret i Aarhus fredag den 2. november kl. 13-16.

Reportage fra Landskonferencen døvblindfødte 2012

08/10 2012

Hovedtemaet var ”Den interessante partner”, og programmet var bygget op omkring både klassiske oplæg og streams med mulighed for dialog mellem deltagerne. Snakken gik som vanligt både i pauser og de faglige fora. Læs med her og få et kort indblik i landskonferencen 2012.

Nyt internationalt center i Århus for immundefekter

05/10 2012

En del danskere har problemer med deres immunsystem, hvilket kan påvirke funktionsevne, livskvalitet, hjemme- og arbejdsliv. Blandt de mange forskellige immunsygdomme er en del sjældne og kroniske, der kræver en specialiseret faglig indsats. Til det formål er et internationalt center oprettet på Århus Universitetshospital.

Stærk synsfaglig profil beskikket til nationalt ressourcecenter

04/10 2012

Psykolog, unge- og inklusionskonsulent Peter Rodney er blevet udpeget som medlem af Børne- og Undervisningsministeriets nye praksis- og videnspanel.

Punktskriftens vogtere

04/10 2012

Ligesom skriftsproget har Dansk Sprognævn har punktskriften (Braille) også et nævn.

Ti overskuelige punkter til arbejdet med pædagogiske handleplaner

04/10 2012

Nyt faghæfte om det ledelsesmæssige arbejde med pædagogiske handleplaner.

Ti overskuelige punkter til arbejdet med pædagogiske handleplaner

02/10 2012

Nyt faghæfte om det ledelsesmæssige arbejde med pædagogiske handleplaner.

12 principper for effektiv implementering

01/10 2012

12 principper for effektiv implementering - det er det helt konkrete resultat af social- og integrationsminister Karen Hækkerups første årsmøde.

Test af tilgængelighed i Aarhus

01/10 2012

Scelroseforeningen besøgte forleden 127 butikker i Aarhus og uddelte smileys til forretninger med god tilgængelighed for kørestolsbrugere. Resultatet var positivt.

Uddannelsesbogen - for unge med særlige behov

28/09 2012

En ny udgave af Uddannelsesbogen for unge med særlige behov er udkommet. Her kan du få hjælp til at finde rundt i lovgivningen og i de mange forskellige uddannelsestilbud.

Uddannelsesbogen - for unge med særlige behov

28/09 2012

En ny udgave af Uddannelsesbogen for unge med særlige behov er udkommet. Her kan du få hjælp til at finde rundt i lovgivningen og i de mange forskellige uddannelsestilbud.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

Ledsageordning til børn og unge med handicap

28/09 2012

Få indblik i lovændringen om ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Socialstyrelsen udgiver to nye pjecer.

PowerPoints fra konference

28/09 2012

Find her PowerPoints fra de faglige oplæg, der blev holdt på konferencen Specialisering – Nyspecialisering.

Ushers syndroms indvirkning på børns udvikling

25/09 2012

Foruden indvirken på syn og hørelse har Ushers syndrom ofte konsekvenser for bl.a. sproglig og motorisk udvikling og intelligens. Om dette er der lavet en ny undersøgelse.

Vold på specialskoler

20/09 2012

Branchearbejdsmiljørådene Undervisning & Forskning og Social & Sundhed inviterer specialskoler til at deltage i et netværk om udvikling og kvalificering af voldsforebyggende arbejde på skolerne.

Bliv klogere på reglerne om magtanvendelse

20/09 2012

Få konkrete input til det daglige arbejde og indsigt i reglerne om magtanvendelse i tre nye pjecer.

Bliv klogere på reglerne om magtanvendelse

20/09 2012

Få konkrete input til det daglige arbejde og indsigt i reglerne om magtanvendelse i tre nye pjecer.

Sammenligning af socialpsykiatrien i Danmark, Holland og England

18/09 2012

Interessant rapport fra det hollandske Trimbos Institut.

Arkiv: Aktuelt fra høreområdet

13/09 2012

Her finder du tidligere nyheder og announcements. De ligger kronologisk og går tilbage til 2009.

Tilskud til behandling af tænder, mund og kæbe

11/09 2012

Der er i 2012 sket en betydelig udvidelse af muligheden for at få tilskud til behandling af tandproblemer m.v. opstået p.g.a. en sjælden sygdom. Det er de to odontologiske landsdelscentre, der står for udredning, diagnostik og behandlingsplanlægning.

Inklusion styrker alle børns læring og udvikling

11/09 2012

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har gennemgået 43 internationale forskningsundersøgelser, der ser på betydningen af inklusion af elever med særlige behov.

Når grænserne udfordres

07/09 2012

I en undersøgelse fra AKF og Aalborg Universitet er der fokus på sammenhængen mellem pædagogik, konflikthåndtering og psykisk arbejdsmiljø.

Fundamentet for den gode skolestart bliver lagt i børnehaven

06/09 2012

En temaartikel i det norske tidsskrift ”Utvikling” gennemgår, hvad der skulle til for, at overgangen fra børnehave til skole ifølge såvel fagfolk som familie forløb fint for en pige, der er handicappet af det sjældne syndrom cri du chat.

Genoptryk: Ingen mad gør gavn, før den er spist

05/09 2012

- Måltidets betydning for mennesker med svære funktionsnedsættelser. Faghæfte fra ViHS, Socialstyrelsen

Børn som ikke har livet for sig

04/09 2012

Eller rettere: Som har livet for sig, men et kort og dyrebart liv. ”Øyeblikk” er en lille bog, der beskriver, hvordan en kommune tilrettelagde arbejdet omkring en familie med en dreng, der døde otte år gammel af et sjældent, fremadskridende multihandicap.

Hæder til medarbejder i Socialstyrelsen

28/08 2012

Erik Arendal, faglig konsulent i ViHS - Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri - har modtaget Ordblindeprisen 2012.

handicap >> perspektiv - Viden fremadrettet

27/08 2012

Både nationalt og internationalt er handicapområdet i bevægelse. Nye tendenser og perspektiver knopskyder, og nogle udvikler sig og rykker fundamentalt ved måden at forstå handicapområdet på. Læs mere om udviklingen i bogen "handicap >> perspektiv".

Nye tidsskrifter

24/08 2012

Hermed de nyeste tidsskrifter på epilepsiområdet for perioden juli, august og september.

Startsæt til tidligere anbragte unge

23/08 2012

Informationsmateriale til unge, som har brug for mere viden om de mange forhold, der knytter sig til en selvstændig voksentilværelse.

Forskningsprojekt om sproglig udvikling hos børn i dagtilbudsalderen

22/08 2012

Forskningsprojektet Fart på sproget har til formål at skabe et stærkt evidensgrundlag for en sammenhængende national sprogindsats for børn i dagtilbud.

ADHD i et socialt perspektiv

20/08 2012

Pjece om ADHD i et socialt perspektiv.

Tema om autisme

16/08 2012

Center for Oligofrenipsykiatri sætter fokus på autisme i deres blad.

Socialrådgivere i dagtilbud har hjulpet udsatte børn

16/08 2012

Et projekt hvor socialrådgivere har været tilknyttet dagtilbud har styrket samarbejdet mellem dagtilbud og de sociale myndigheder, så der er blevet handlet tidligere i forhold til at hjælpe udsatte børn. Det viser en ny evaluering foretaget af NIRAS konsulenterne på vegne af Socialstyrelsen.

Længsel efter nærhed

13/08 2012

7 små film om ensomhed, venskab og kærlighed. Fortalt af medarbejdere og brugere af socialpsykiatrien.

Ordblind Inklusion kan nu downloades

09/08 2012

Vejledningen konkretiserer de muligheder, skolen har for at bryde med en del af den negative prognose for ordblinde børn.

Læseklubber i Nota for svage læsere

06/08 2012

Nota har i sommerferien lanceret seks nye læseklubber for medlemmer af netbiblioteket E17.

Dysleksi - en fælles nordisk udfordring

06/08 2012

Lis Pøhler har redigeret en antalogi om dysleksi, der samler bidrag fra en række forskere, der hver især giver bud på svar om dysleksi i Norden fra såvel elev som lærerperspektiv.

Tema og erfadag vedr. ungdomssanktionen

13/07 2012

Formidling og erfaringsudveksling for koordinatorer og sagsbehandlere om unge i ungdomssanktionen.

Udviklingshæmning og misbrug

13/07 2012

Nørholm Kollegiet har i samarbejde med Herning Misbrugscenter indsamlet erfaringer med, hvad der har positiv effekt for den enkelte borger med udviklingshæmning og misbrug.

Tablets og smartphones for mennesker med nedsat syn og/eller hørelse

12/07 2012

Læs om vejledning til brug af iPad og iPhones for mennesker med nedsat syn og hørelse. Har du erfaring med guides til tablets og smartphones, der bruger android, så hører vi gerne fra dig.

Fokus på ADHD og velfærdsteknologi

12/07 2012

- læg vejen forbi Socialstyrelsens stand på kommende konference.

Udviklingsmæssige og psykosociale udfordringer for børn og voksne med 22q11 deletion syndrom

11/07 2012

Seminar for bl.a. pædagogisk personale, sagsbehandlere og læger med foredrag af specialister fra universiteter i Italien, Belgien samt Rigshospitalet i Danmark.

Tidlig rådgivning hjælper mennesker med demens

11/07 2012

Ny rapport viser, at tidlig støtte og rådgivning af mennesker med demens, giver bedre muligheder for at håndtere de ændrede livsvilkår sygdommen giver.

Info om støtte- og kontaktpersonordning

09/07 2012

Ny folder om støtte og kontakt til mennesker med svære psykiske problemer.

Årsstatistik 2010 og 2011 - Rådgivning om Sjældne Handicap

09/07 2012

Årsstatistikken indeholder tal på hvem og hvor mange, der henvendte sig, samt hvilke handicap/sygdomme henvendelserne drejede sig om.

Ny folder om støtte og kontakt til mennesker med svære psykiske problemer.

09/07 2012

Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i Socialstyrelsen udgiver folder, der informerer om kommunernes støtte- og kontaktpersonordning (§99).

Udbud: Socialhistorisk projekt

08/07 2012

Socialstyrelsen udbyder opgave om forskning i den nyere socialhistorie.

Ny viden om børn med Usher syndrom

06/07 2012

Ny forskning beskriver udviklingsmæssige karakteristika hos børn med Usher syndrom.

Vil du i kontakt med andre med samme diagnose som din?

03/07 2012

Det nye Sjældne-netværket har overtaget den tidligere Kontaktordnings opgaver.

To kurser for terapeuter om positionering

03/07 2012

- bliv bedre til at hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser med en ordenligt ligge- og siddestilling.

To bilkurser for sagsbehandlere

02/07 2012

KURSERNE ER AFLYST.

Ny direktør i Socialstyrelsen

29/06 2012

Knud Aarup skal være ny direktør i Socialstyrelsen. Knud Aarup skal lede Socialstyrelsen som socialfagligt fyrtårn, der bidrager med viden og virkningsfuld socialpolitik til gavn for borgerne.

Konference om hjerneskadeområdet

28/06 2012

Fokus på hjerneskaderehabilitering for ledere og medarbejdere i kommuner og regioner.

Reportage fra Worlds Congress on Brain Injury i Edinburgh

28/06 2012

Den 21-25. april blev den 9. verdenskonference omkring erhvervet hjerneskade afholdt i Edinburgh. Temaet på konferencen var ”From cell to society”. Socialstyrelsens Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri var repræsenteret og rapporterer her fra konferencen.

Udbud: Interventionscenter ved partnervold

26/06 2012

Interventionscenter skal bl.a. mindske følgerne af partnervold.

NIW - Nyt Nordisk netværk inviterer til samarbejde og vidensdeling

21/06 2012

Kognitiv støtte med anvendelse af ny teknologi.

Tjek på synet - en del af den specialpædagogiske indsats

21/06 2012

Pjece giver indblik i hvordan, hvornår og hvor man kan opdage og forebygge synsproblemer hos mennesker med udviklingshæmning.

NIW - Nyt Nordisk netværk inviterer til samarbejde og vidensdeling

18/06 2012

Kognitiv støtte med anvendelse af ny teknologi.

Tema om ældre og apopleksi

12/06 2012

Op mod hver 7. dansker rammes af en blodprop eller hjerneblødning, og langt de fleste er over 60 år, når det sker.

Bedre sagsbehandling af børnesager

12/06 2012

Regeringen og KL har aftalt, at alle landets kommuner senest i 2014 skal anvende DUBU eller et lignende system i sagsbehandlingen på børneområdet.

Arkiv: Aktuelt fra synsområdet

06/06 2012

Her kan du læse tidligere nyheder fra synsområdet.

Mobiltelefoner skal udfordre skolens rammer

06/06 2012

Europæisk forskningsprojekt.

Tidlig rådgivning hjælper mennesker med demens

05/06 2012

Ny rapport viser, at tidlig støtte og rådgivning af mennesker med demens, giver bedre muligheder for at håndtere de ændrede livsvilkår sygdommen giver.

Forskningsmidler og donationer uddelt til øjenforskningen

31/05 2012

Dansk Blindesamfunds Øjenfond donerer 1 million til forskning i øjensygdomme.

Sommer og synsvanskeligheder

31/05 2012

Sommersolens stærke lys er til glæde for de fleste af os. Men ikke alle mennesker med synshandicap er ubetinget glade for solskinsvejret. Det gælder også de mennesker med udviklingshæmning, der har vanskeligheder ved at se.

Sommer og synsvanskeligheder

31/05 2012

Sommersolens stærke lys er til glæde for de fleste af os. Men ikke alle mennesker med synshandicap er ubetinget glade for solskinsvejret. Det gælder også de mennesker med udviklingshæmning, der har vanskeligheder ved at se.

Tema om syn og hjerneskade

31/05 2012

Nyt tema om syn og hjerneskade giver kort introduktion til problemstillingen og anvisninger til mere viden om emnet

Børnene bliver også voksne...

30/05 2012

Børn udsat for seksuelle overgreb i barndommen kan opleve alvorlige følger ind i voksenlivet.

OCD hos børn og unge

25/05 2012

Faglige retningslinjer vedrørende udredning og behandling af OCD hos børn og unge.

Messe om arbejdet med børn og unge

25/05 2012

Bl.a. med fokus på det udsatte barns møde med fagpersonerne.

P1's Harddisken satte fokus på teknologi til ordblinde

23/05 2012

Harddisken, der er P1s fagmagasin om teknologi og nye medier, handlede 16. maj om teknologi til ordblinde, nærmere bestemt en web-app udviklet af Nota.

Artikel om traumatisk hjerneskade

22/05 2012

Traumatisk hjerneskade er betegnelsen for den type af hjerneskader, der opstår ved en voldsom påvirkning af hovedet, eksempelvis efter trafikulykker eller vold

Internationalt register over personer med Usher syndrom er nu en realitet!

21/05 2012

Har du Usher syndrom, har du nu mulighed for at lade dig registrere i et internationalt Usher-register.

Klassifikation af epilepsier - Nyt system og ny terminologi

21/05 2012

Et udvalg nedsat under den Internationale Liga mod epilepsi (ILAE) udkom i 2010 med anbefalinger til en modernisering af det internationale klassifikationssystem.

Viden om epilepsi på børnehjernekassen.dk

21/05 2012

Du kan nu også hente viden om epilepsi på børnehjernekassen.dk. Epilepsi er en hyppig følgevirkning af en erhvervet hjerneskade.

Vellykket temadag om børn med epilepsi og hjerneskader

21/05 2012

Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS) afholdt d 19. april 2012 en temadag i samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia og Dansk Selskab for Neurorehabilitering.

Antal børn og unge med synshandicap

16/05 2012

Ny årsberetning fra Synsregisteret viser antallet af børn og unge med synshandicap registreret i 2011.

Netværk til fagfolk

15/05 2012

Online-netværk om informations- og kommunikationsteknologiske løsninger

Genoptryk af vejledning om elever med høretab

15/05 2012

ViHS har fået genoptrykt "Vejledning til skolen - elever med høretab"

Inkluderende rammer for døve studerende

15/05 2012

Nyt faghæfte giver dig viden om god praksis, når døve studerende skal inkluderes på almene ungdomsuddannelser

Barnet bliver skoleparat med HippHopp

11/05 2012

HippHopp hjæper barnet og familien til en bedre skolestart, viser evaluering af førskoleprogrammet.

ADHD i et socialt perspektiv

11/05 2012

Ny pjece om ADHD.

Konvention i praksis

10/05 2012

Få inspiration til at komme fra konvention til kommunal handicappolitik.

Pårørende i centrum - familier med erhvervet døvblindhed

10/05 2012

Faghæftet fra VIHS "Pårørende i centrum - familier med erhvervet døvblindhed" handler om familier, hvor et af medlemmerne lever med erhvervet døvblindhed.

Usher syndrom – spændende udviklingsarbejder i praksisfeltet

10/05 2012

De pædagogiske konsulenter for børn med erhvervet døvblindhed på Center for døvblindhed og Høretab og Døvblindekonsulenterne på Center for Døve var i denne uge samlet til en fælles og meget spændende temadag om Usher syndrom. Formålet var at udveksle erfaringer i arbejdet med mennesker med Usher syndrom på tværs af børne- og voksenområdet

Billeder til fingerspidserne

10/05 2012

Udgivelse om taktile billeder fra Videnscenter for Handicap, hjælpemidler og Socialpsykiatri, Socialstyrelsen.

Tilgængelig tekstning

10/05 2012

Danmarks Radio introducerer 10. maj en ny service for seere, som har svært ved at se eller læse de danske undertekster ved fremmedsprogede indslag.

Dr har sat lyd på underteksterne

10/05 2012

Danmarks Radio introducerede 10. maj en ny service for seere, som har svært ved at se eller læse de danske undertekster ved fremmedsprogede indslag

Netværk til fagfolk

08/05 2012

Online-netværk for fagfolk, der arbejder med teknologiske hjælpemidler, der giver støtte til personer med læse- og skrivevanskeligheder.

Offentligt udbud + dynamisk test

08/05 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning gennemfører et offentligt udbud vedrørende aftale om udvikling af digital ordblindetest på tværs af uddannelser. Samtidig udvikles et nyt dynamisk redskab, som forhåbentlig kan medføre bedre tidligere identifikation af børn med forøget risiko for dysleksi og andre læsevanskeligheder.

Nyt forskningsprojekt om ordblindhed og uddannelse

08/05 2012

I dag fortæller Danmarks 21 ordblindeefterskoler og Center for Ungdomsforskning om et nyt forskningsprojekt, der vil udrede, hvor eleverne går hen efter ordblindeefterskolen, og i hvilket omfang ordblindeefterskolen har været medvirkende til at uddannelsesforløbet gennemføres.

NK12: Nordisk konference – døvblindes hverdag: synlighed, faglighed og dokumentation

07/05 2012

Med fokus på de højaktuelle emner synlighed, faglighed og dokumentation i relation til døvblindhed afholdt Nordens Välfärdscenter (NVC) for nylig en konference i Oslo. Op til 170 mennesker fra hele Norden deltog, og også ViHS var repræsenteret fra fagområderne erhvervet og medfødt døvblindhed.

ADHD i et socialt perspektiv

07/05 2012

Ny pjece om ADHD fra ViHS i Socialstyrelsen.

Kvalificering af indsatsen over for familier med børn med handicap

03/05 2012

Ny publikation til sagsbehandlere på børne-handicapområdet.

Metode skal hjælpe mennesker med demens

03/05 2012

Nyt projekt skal udvikle metode, som støtter arbejdet med at undgå udadreagerende adfærd hos mennesker med demens i plejeboliger.

Kostens betydning for børn med ADHD

18/04 2012

Ny rapport gennemgår den videnskabelige litteratur om kostens betydning for børn med ADHD.

Kursus med spræl i

17/04 2012

Medarbejdere og brugere inviteres til kursus med musik- og gøglertruppen De Splittergale. Kurset fokuserer på, hvordan man kan bruge sang, musik, gøgl og humor i det socialpsykiatriske arbejde.

Erfadag om inddragende metoder

01/04 2012

Ny inspiration til arbejdet med de inddragende metoder og god mulighed for at drøfte dilemmaer med fagkolleger.

Stor gevinst med evidensbaserede programmer

16/03 2012

Analyse viser, at der er store gevinster både menneskeligt og økonomisk, hvis flere kommuner bruger metoder med dokumenteret effekt.

Ny kortlægning af plejefamilier med særlige opgaver

04/01 2012

En ny undersøgelse fra Socialstyrelsen kortlægger, hvor udbredte de kommunale og specialiserede plejefamilier er i dag.

Nyt tema om "Forebyggelse og tidlig indsats"

19/12 2011

Socialstyrelsen er nu klar med et nyt tema på Vidensportalen om udsatte børn og unge. Temaet er denne gang "Forebyggelse og tidlig indsats".

Engageret medarbejder får anerkendelse

08/12 2011

Aalborg Kommunes Handicappris 2011 er tildelt Birgit Boe Jørgensen, Center for Døvblindhed og Høretab.

Ny amerikansk blog om it for svage læsere

27/02 2013

Reading Rockets er en hjemmeside med masser af resurser.

Ny evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform

03/10 2013

Hovedparten af landets kommuner har taget initiativer til at udbrede kendskabet til den skærpede underretningspligt. Det viser en ny delrapport.

Viser 1 - 590 af 590 poster per side: 10 20 30 Alle
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS