Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 1 - 20 af 590

Film om at leve med ADHD

11/06 2014

National ADHD-handleplan følges op af en række film om at leve med ADHD. Forskellige mennesker med ADHD fortæller om deres udfordringer, behov og ressourcer.

Inspirationsmøder om behandling af ADHD-problematikker

26/03 2015

Vidste du, at metoden PMTO også er effektiv i indsatsen til familier med ADHD? Socialstyrelsen inviterer til fem gratis inspirationsmøder, første gang 24. april i Silkeborg. Kom og hør, hvordan I kan arbejde med ADHD og PMTO.

Ny håndbog og film om forældresamarbejde

05/12 2012

Forældre til børn der er anbragt har brug for at blive inddraget og støttet. Ny håndbog giver redskaber til et godt samarbejde med forældrene, og i tre små film giver børn, unge og forældre deres perspektiver på samarbejdet.

Opdateret viden om CHARGE syndrom

14/06 2013

Socialstyrelsen følger løbende med i forskning og viden om CHARGE syndrom. Her kan du læse nye artikler om syndromet samt se videoklip, hvor eksperter på CHARGE området deler deres viden.

Projekt Unges Misbrug takker af

14/01 2013

Projekt Unges Misbrug lukker efter fire år med udgangen af 2012. Fokus i projektet har været at styrke det tværfaglige samarbejde og medvirke til at opkvalificere fagfolk, der beskæftiger sig med unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Beskyttelse af børn mod overgreb

06/09 2013

Den 1. oktober træder ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb i kraft.

Ny handlingsplan sætter fokus på måltider til ældre

22/08 2013

Socialstyrelsen sætter fokus på måltidets betydning for ældres sundhed og livskvalitet. Det sker med en national handlingsplan, en implementeringsmodel og et forløbsprogram.

Nyt landsdækkende tilbud til seksuelt misbrugte

21/08 2013

Tre nye centre for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, slår dørene op i 2013.

Familien skal være en del af behandlingen

07/01 2013

Forskning viser, at når familie og netværk inddrages i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, kan det betyde en reduceret risiko for både tilbagefald og for genindlæggelse. Ny artikel beskriver, hvilke elementer der danner baggrund for de positive forskningsresultater.

Tema om sammenhængende forløb

29/04 2013

Social Fokus handler denne gang om sammenhængende forløb på udsatteområdet.

NIW - Nyt Nordisk netværk inviterer til samarbejde og vidensdeling

21/06 2012

Kognitiv støtte med anvendelse af ny teknologi.

Tema om ældre og apopleksi

12/06 2012

Op mod hver 7. dansker rammes af en blodprop eller hjerneblødning, og langt de fleste er over 60 år, når det sker.

Tema om syn og hjerneskade

31/05 2012

Nyt tema om syn og hjerneskade giver kort introduktion til problemstillingen og anvisninger til mere viden om emnet

Artikel om traumatisk hjerneskade

22/05 2012

Traumatisk hjerneskade er betegnelsen for den type af hjerneskader, der opstår ved en voldsom påvirkning af hovedet, eksempelvis efter trafikulykker eller vold

Reportage fra Worlds Congress on Brain Injury i Edinburgh

28/06 2012

Den 21-25. april blev den 9. verdenskonference omkring erhvervet hjerneskade afholdt i Edinburgh. Temaet på konferencen var ”From cell to society”. Socialstyrelsens Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri var repræsenteret og rapporterer her fra konferencen.

Startsæt til tidligere anbragte unge

23/08 2012

Informationsmateriale til unge, som har brug for mere viden om de mange forhold, der knytter sig til en selvstændig voksentilværelse.

Når grænserne udfordres

07/09 2012

I en undersøgelse fra AKF og Aalborg Universitet er der fokus på sammenhængen mellem pædagogik, konflikthåndtering og psykisk arbejdsmiljø.

Ti overskuelige punkter til arbejdet med pædagogiske handleplaner

04/10 2012

Nyt faghæfte om det ledelsesmæssige arbejde med pædagogiske handleplaner.

Stærk synsfaglig profil beskikket til nationalt ressourcecenter

04/10 2012

Psykolog, unge- og inklusionskonsulent Peter Rodney er blevet udpeget som medlem af Børne- og Undervisningsministeriets nye praksis- og videnspanel.

Socialministeriet indgår ny aftale om levering af konsulentydelser

20/06 2014

Socialministeriet har netop indgået en rammeaftale med en række leverandører af konsulentydelser. Formålet er at skabe en mere omkostningsbevidst og effektiv arbejdsgang, når ministeriet bruger eksterne leverandører. Aftalen omfatter også Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Viser 1 - 20 af 590 poster per side: 10 20 30 Alle
Næste 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 30
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS