Udsatte

Aktuelle puljer og udbud på Udsatte-området

Udbud: Evaluering af projekt Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en ekstern leverandør om evaluering af projektet "Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser"

Læs mere

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS