Dialogseminarer sætter seksualitet på dagsordenen

At hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til deres seksualitet, er en opgave, der skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for den enkeltes integritet og ret til selvbestemmelse.
Info
This file is in the trashcan.

I april og maj måned afholder Socialstyrelsen fire dialogseminarer om den professionelle tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til at støtte og vejlede borgere med funktionsnedsættelser om seksualitet?

Tid og sted

Seminarerne afholdes fire steder i landet, så du har mulighed for at deltage, hvor det passer dig bedst.

  • 30. april 2012 kl. 9.00-15.30 Scandic Bygholm Park, Horsens
  • 2. maj 2012 kl. 9.00-15.30 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense
  • 7. maj 2012 kl. 9.00-15.30 Scandic Aalborg
  • 9. maj 2012 kl. 9.00-15.30 Scandic København (ved søerne)


Seminarerne henvender sig til medarbejdere og ledere som skal vejlede og støtte borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser – herunder også personer med sindslidelser og demens.

Oplæg

Du kan bl.a. høre oplæg om:

  • Den lovgivningsmæssige ramme – hvad må, kan og skal man?
  • Den professionelle tilgang – fra tabu til tema
  • Hvordan sættes seksualitet på dagsordenen - kan en seksualpolitik bane vejen?
  • Metoder som kan afdække individuelle behov, og hjælpe dig igang med konkrete handlinger


Det koster 750 kr. at deltage. Med i prisen får du et eksemplar af ”Seksualitet på dagsordenen – en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse”.

Læs mere og tilmeld dig et af dialogseminarerne

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS