Hvad er Kompetencecenter prostitution?

Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitution er et nationalt center, der fungerer som nøgleaktør på prostitutionsfeltet. Kompetencecenter prostitution beskæftiger sig både med socialfagligt arbejde på prostitutionsfeltet, samt med vidensindsamling, projektledelse og processtøtte til kommuner i forbindelse med projekter og initiativer fra Social- og integrationsministeriet.

Kompetencecenter Prostitutions viden og kompetencer skal overordnet set medvirke til at forbedre prostitueredes livsvilkår og muligheder for at komme ud af prostitution samt forebygge, at udsatte unge indgår i prostitutionslignende relationer. Indsatsen rettes også mod prostituerede, som ikke lige her og nu ønsker at komme ud af prostitution.

Socialstyrelsens Kompetencecenter prostitution består af fire socialfaglige medarbejdere og to konsulenter. Vi løser en lang række opgaver på prostitutionsområdet. Centerets kerneopgaver er, at:

  • Yde en social- og sundhedsmæssig indsats overfor prostituerede og tidligere prostituerede, eksempelvis gennem opsøgende arbejde på massageklinikker, telefonrådgivning og brobygning mellem prostituerede og sociale myndigheder eller sundhedsvæsen.
  • Yde rådgivning og kompetenceudvikling til eksempelvis kommunale sagsbehandlere, medarbejdere på døgninstitutioner, politi og skat, om prostitution og prostitutionslignende relationer.
  • Bidrage til vidensproduktion indenfor alle dele af prostitutionsområdet, som dels kan give fagfolk viden og kompetencer indenfor området, dels kan bidrage til et sikkert fagligt fundament for udmøntning af lovgivning og forvaltning på området.
  • Udvikling af metoder i det sociale arbejde, der dels kan kvalificere det sociale arbejde, der udføres i Kompetencecenter Prostitution, dels kan bidrage til den generelle metodeudvikling i det sociale arbejde.

 

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS