Aktuelle projekter / initiativer

Effekten af indsatsen i incestcentrene – hvad virker

Ved satspuljeaftalen for 2010 afsatte regeringen og satspuljepartierne midler til et projekt med titlen ”Effekten af indsatsen i incestcentrene – hvad virker?” Målet med initiativet var at sikre kvaliteten af den frivillige indsats i de centre, der arbejder med voksne, som lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.Satspuljeprojektet består af fire dele:

  1. En effektmåling af behandling (Udført af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet)
  2. Et casestudie af tre udvalgte indsatser
  3. Et seminar med forandringsworkshop for de frivillige centre med fokus på rådgivningsindsatsen
  4. Et værktøjsnotat indeholdende monitoreringsredskaber til rådgivningsindsats samt forbedring af Socialstyrelsens Årsstatistik

Evaluering af de tre regionale centre

Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet gennemfører en evaluering af de tre centre CSM Øst, CSM Midt Nord og CSM Syd. Evalueringen består af 7 delundersøgelser, der bl.a. beskriver centrenes organisering og deres indsatser samt dokumenterer behandlingseffekten og rådgivningstilbuddene.

Videnscenter for Psykotraumatologi

For mere info kontakt Katrine Svendsen. 
E-post: ksve@socialstyrelsen.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS